ADRES

Strzelce Świdnickie 53

58-124 Marcinowice

pow. świdnicki

woj. dolnośląskie

KANCELARIA

Czynna w piątki i soboty

od 18.45 do 19.30 lub w

innym dogodnym terminie

po umówieniu telefonicznym.

KONTAKT

ks. Grzegorz Ławniczak

(74) 850 44 92

parafia.strzelce@o2.pl

Czy wiesz co nosisz?

Nie jest obojętne to co nosimy na swoim ciele. Symbole, jako umowne znaki rozpoznawcze, mogą mieć różne znaczenia, między innymi wyrażają rzeczywistość duchową.


„Magiczne” przedmioty

Coraz częściej spotkamy się w codziennym życiu z tzw. „usługami magicznymi”. Mają one najczęściej zapewnić nam powodzenie, uchronić przed różnymi formami zła, czy zapewnić życiowy sukces.

Zdarza się, że stajemy się posiadaczami przeróżnych przedmiotów, jak to wskazują sprzedający lub wręczający bezpłatnie, których nie kupienie lub nie przyjęcie grozi ciężkimi konsekwencjami a nabycie w „magiczny” sposób uchroni przed wszelkimi formami zła oraz niekorzystnymi zdarzeniami.

Wśród takich „magicznych” przedmiotów możemy wyróżnić kilka grup, takich jak:

 1. Talizmany - najbardziej wyrafinowany produkt magii; jest on wytwarzany przez maga dla zaspokojenia konkretnej potrzeby; poprzez jego posiadanie możemy coś osiągnąć.
 2. Amulety - kawałki różnych substancji naturalnych, takich jak: skała, kość, drewno, muszla, kamień szlachetny; najczęściej mają na zadanie chronić przez niechcianymi zdarzeniami.
 3. Fetysze – rzeczy wytwarzane przez człowieka z surowców naturalnych, np. ususzone fragmenty roślin lub popiół ze spalonych kości, które mają dawać ludziom ich przychylność.

 

Talizman a medalik

No tak - mógłby ktoś wyrazić wątpliwość - ale katolicy noszą także krzyżyki, medaliki itp. Czy to nie odmiana talizmanów?

Stanowczo nie. Otóż talizman, czy amulet mają rzekomo działać same, konieczne jest ich stałe noszenie przy sobie. Natomiast przedmioty religijne, które nosimy są wyrazem naszej wiary. W trakcie gdy prosimy z ich pomocą [świętych - przyp. autora], aby Pan pobłogosławił te przedmioty, nie zapominajmy, że Pan oczekuje od nas przede wszystkim konsekwentnego świadectwa życia". Zatem krzyżyk czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary i mają być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego z Ewangelią, świadectwem. Niech nasze życie potwierdza prawdę wyrażoną przez krzyż czy medalik, prawdę, że naszym Panem jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam również na wieki (por. Hbr 13,5). Istotne jest źródło mocy. W medaliku płynie ono z wiary w Boga, natomiast za talizmanami stoi moc demonów. I to jest zasadnicza różnica.
 

Wiele osób, wśród nich szczególnie ludzie młodzi, nosi różne symboliczne emblematy np. zawieszone na szyi, wytatuowane na ciele, przypięte do plecaka, kurtki, czy umieszczone w innych miejscach garderoby. Niestety często nie zdają sobie sprawy z treści, jaką te symbole w sobie zawierają. Bywa, że są to emblematy, które nie tylko są sprzeczne z nauką Chrystusa i Jego Kościoła, ale wprost zwracają się przeciwko Chrystusowi. Smutne jest to tym bardziej, że noszą je także chrześcijanie.

Niektóre symbole były wykorzystywane w sztuce chrześcijańskiej, później niestety zostały przejęte przez grupy okultystyczne.

Poniżej omawiamy kilka dość powszechnie używanych symboli okultystycznych lub związanych z innymi religiami pogańskimi. Liczba tych symboli jest zdecydowanie większa.

 

 SYMBOLE ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE

 

Pierścień Atlantów - to niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet. Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Wedle popularyzujących go ulotek, Moc znaku ma chronić przed niebezpieczeństwami i uodparniać na rożne wpływy i uroki. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się radiestezyjno - okultystyczne cechy martwych przedmiotów.

 

 

Krzyż Nerona, pacyfka, krzyż złamany, noga kurza - okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany krzyż, ale bez okręgu, symbol walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej magii, do którego nawiązywało hitlerowskie SS. W satanizmie znak używany podczas czarnych mszy. Zobacz dodatkowe informacje na końcu tego artykułu.

 

 

 

Pentagram - jeden z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej. Symbol satanistyczny używany do wywoływania złych duchów.

 

 

 

 

Krzyż Celtycki - symbolizuje most do innego świata, wyższej energii i wiedzy. Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku w zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje „schrystianizowana” forma krzyża z przedłużonym dolnym ramieniem. Jednakże jest sprzedana również jako talizman.

 

 

Odwrócony krzyż (Krzyż Piotra) - Krzyż odwrócony „do góry nogami”. Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć (jak podaje Orygenes). Jest znakiem rozpoznawczym dla grup satanistycznych. Oznacza, profanację Chrystusa i negację jego Odkupienia.

 

 

 

Młot Thora - pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Symbolikę amuletu można utożsamiać z hedonizmem, dążeniem do celu bez liczenia się z konsekwencjami.

 

 

 

Ankh (Klucz Nilu, krzyż z kokardą) - wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie przez boga - słońce. Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa „klucz życia". W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

 

Ying -Yang - (poprawnie YIN-yang ) symbol równowagi między siłami przeciwnymi działającymi w naturze: dobra i zła, pole białe - pole czarne, które muszą razem współistnieć obok siebie, co jest warunkiem harmonii i ładu we wszechświecie. Uważa się, że symbol posiada silne właściwości energetyczne wzmacniające organizm, a także właściwości ochronne przed tym, co ma zły wpływ na noszącego znak. Według „New Age” Bóg i szatan uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.

 

 

Udjat (Oko Horusa) Święte oko Horusa (boga Nieba). Ma przypominać ciągłą wszechobecność bogów, którzy widzą zawsze i wszędzie. Noszony jako amulet ma chronić przed nieżyczliwym spojrzeniem bogów, zwierzchników, zawiścią i zazdrością. Symbol, który sataniści odnoszą do Lucyfera.

 

 

 

 

Motyl New Age - motyl ten jest symbolem własnym zwolenników "NEW AGE". Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji. Symbol wyrzeczenia się korzeni chrześcijańskich.

 

 

 

Przełamane "S"  - oznacza „niszczyciela”. Noszone przez członków siejących grozę nazistowskich oddziałów śmierci.

 

 

 

 

 

Przeplatana wstążka (węzeł celtycki; thota) - wstążka ma oznaczać nierozerwalną więź, doskonałość, jedność świata. Wskazuje, że człowiek jest integralną częścią wielkiego systemu o jednolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że dobro i zło są działaniem tej samej osobowości boskiej. Jest to zatem sprzeczne z duchowością chrześcijańską, która wyznaje wiarę w jednego Boga, który dał nam swojego Syna, aby odkupił nas wszystkich własną Krwią z rąk strąconego na ziemię diabła.

 

 

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE

 

Krzyż łaciński - podstawowa forma krzyża chrześcijańskiego. Jest znakiem miłości Boga do człowieka. Na nim to Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i za Ciebie, abyśmy byli zbawieni. Chrześcijanie czerpią z krzyża nieustanną naukę prawdziwej miłości drugiego człowieka. Krzyż jest wielką tajemnicą naszej wiary.

Nie istotne jest jak wygląda krzyż - ważne co uczynił na nim Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie.

 

 

 

ICHTIS - greckie słowo oznaczające rybę, a jednocześnie będące anagramem od Iesous Christos Theou Hyios Soter, czyli: „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”. Dla pierwszych chrześcijanin ryba była szczególnym znakiem rozpoznawczym w okresie prześladowań oraz znakiem Eucharystii.

 

 

 

 

 

Krzyż TAU (Tauka, Krzyż św. Franciszka) - Tau jest znakiem dobroci i miłości Bożej. Litera Tau występuje w dwóch językach: hebrajskim i greckim. został szczególnie umiłowany przez św. Franciszka z Asyżu. W dzisiejszych czasach znak przyjęty przez rodzinę franciszkańska. Bardzo popularny wśród młodzieży chcącej żyć Ewangelią w codziennym życiu .

 

 

 

Formuła "Światło - Życie" - zapisana jest w kształcie krzyża, zawierająca podstawową zasadę życia chrześcijańskiego jedność wiary i życia. Omega, która zespala dwa greckie słowa oznacza Ducha Świętego, który sprawia tę jedność światła i życia

 

 

 

 

Gołębica - symbol Ducha Świętego, w Piśmie Świętym czytamy jak podczas chrztu Jezusa w Jordanie Duch Święty zstąpił na Niego w postaci "jakby gołębicy" . Duch Święty był obecny także podczas stworzenia świata, w chwili Zwiastowania oraz w dniu Pięćdziesiątnicy. Umieszczany był często na naczyniach z olejami świętymi. Gołąb jest również symbolem prostoty.

 

 

 

Krzyż grecki - symbolizuje uniwersalizm chrześcijaństwa: cztery ramiona to cztery strony świata. Greccy Ojcowie Kościoła widzieli w nim ukrzyżowanego Jezusa, obejmującego cały wszechświat: jego wysokość, głębokość, szerokość i długość.

 

 

 

Krzyż jerozolimski - duży krzyż laskowany w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże greckie. Pięć krzyży symbolizuje pięć ran Chrystusa. Istnieje również medal w postaci krzyża jerozolimskiego przyznawany za szczególne zasługi na rzecz Ziemi Świętej.

 

 

 

 

 

Litery IHS - istnieją różne tłumaczenia tego symbolu:

1. Skrót trzech pierwszych liter imienia Jezus (gr. ΙΗΣΟΥΣ). Trzecia litera sigma Σ uległa latynizacji i zaczęto ją zapisywać jako „S”.

2. „Iesus Hominum Salvator” („Jezus, Zbawiciel człowieka”).

3. „In hoc signum (vinces)” („W tym znaku [zwyciężysz]”).

 

 

 

Chi - ro czyli grecka litera X (chi) i nakładająca się na nią litera P (ro) - pierwsze dwie litery słowa Χριστος (Chrystus).

Greckie litry X oraz P czyta się /chi/ /ro/ bardzo podobnie do hero - bohater :)

 

 

 

 

 

Baranek - księga Wyjścia mówi o jednorocznym baranku, którego krew ocaliła pierworodnych synów Izraela w czasie niewoli egipskiej. Ewangelia wskazuje na Baranka, Jezusa Chrystusa, który przez Krew swoją wyzwolił nas od śmierci. Apokalipsa natomiast prezentuje opis weselnych godów Baranka, jednoczącego się z Oblubienicą-Kościołem. Dlatego też Zbawiciel Zwycięzca, jest przedstawiany jako baranek wielkanocny z krzyżem albo chorągiewką.

 

 

Medalik św. Benedykta - Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II księdze Dialogów.

 

 

Szkaplerz -  to jedno z sakramentaliów, to znak, a nie talizman. Przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół Katolicki. Szkaplerz symbolizuje niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa. Wyraża ufność w opiekę Maryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.

 

PACYFKA - CZY TO ZNAK POKOJU?

Stworzenie współczesnej wersji pacyfki przypisuje się Bertrandowi Russelowi, który nadał jej "pozytywne" znaczenie. Używano jej w latach 50'tych w podczas akcji "Make love, not war". Głoszącej w skrócie zaprzestanie działań wojennych. Później przejęli ten symbol Hipisi. Na pierwszy rzut oka wszystko pięknie i ładnie. W sercu pojawia się pytanie - co chrześcijanie mają przeciwko temu znakowi?

Otóż, okazuje się, że historia pacyfki sięga o wiele wcześniej niż rok 1958 gdzie użyto jej pierwszy raz w nowym znaczeniu. Znak ten sięga do czasów średniowiecza a nawet starożytności. Badając pochodzące z tych okresów źródła historyczne mamy jasność co do przesłania tego symbolu, jako zwiastunu upadku chrześcijaństwa i Jezusa, zaprzeczenie człowieka. Oznaczał zwycięstwo szatana nad Bogiem. Stosowano go w czarnej magii.

Spójrzmy też na całe zagadnienie z zupełnie innej strony. Czy trwały pokój przyniesie noszenie pacyfki? Dla każdego człowieka, który czasem zastanawia się nad sobą i ludźmi żyjącymi wokół jasne będzie, że same dobre intencje nie wystarczą. Tutaj potrzeba czegoś więcej! I to właśnie przynosi Jezus Chrystus. Jak? On umierając wybaczył swoim prześladowcom. Przyniósł pokój właśnie przez przebaczenie. Każdy kto przebacza - niesie pokój. Każdy kto otwiera się na Jezusa, na Jego Ducha, ma siłę do przebaczenia a przez to do niesienia pokoju.

Życzmy sobie nawzajem prawdziwego pokoju!

 Bibliografia:

 • www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl
 • www.opoka.org.pl
 • www.egzorcyzmy.katolik.pl,
 • www.psychomanipulacja.pl,
 • www.katolik.pl
 • www.wikipedia.pl

Zachęcamy do udostepnienia tego artykułu na Facebook'u:

 

 

Komentarzy (49)

 • Bogumiła
  Gratuluję. Bardzo szczegółowe i konkretne objaśnienie zagrożeń duchowych. Od 2 lat jestem asystentem ks. egzorcysty i widzę do jakich cierpień prowadzi ciekawość nie tam gdzie trzeba. Wielka prośba do księży, aby nie bali się kazań na temat opętań, zagrożeń duchowych itp. Kiedy rozmawiam na ww temat widzę, że ludzie po raz pierwszy o tym słyszą i są bardzo zaciekawieni. Dużo osób w naszym społeczeństwie korzysta z usług wróżek, bioenergoterapeutów itp. i nie wiedzą, że to jest grzech. Jeszcze raz ponawiam prośbę do naszych kapłanów mówcie, pytajcie o to w trakcie spowiedzi itd.
 • Izabella
  Takie informację powinny znajdować się na stronie internetowej każdej parafii, a nawet w gablotach przed kościołami! Świetny pomysł. Oby jak najwięcej osób to przeczytało. Gratuluję i pozdrawiam.
 • Aleksandra
  Chciałabym zwrócić uwagę, że czarno-biały symbol nazywa się YIN-yang, a nie ying-yang.
 • Redakcja
  @Aleksandra - Dziękujemy za wskazówkę, wprowadziliśmy już poprawkę do artykułu.
 • Aga
  Co oznacza Sowa? Bardzo często używana do ozdabiania ubrań (czapki, bluzki).
 • Redakcja
  @Aga Sowa od bardzo dawna jest symbolem mądrości jednak niektórzy nawiązują do niej jako symbolu magii, archetypu kobiety wiedźmy, kobiety czarownicy, wszystkie te cechy, wiążą się z problemem zagrożeń duchowych. Jednak zależy jak ta sowa jest przedstawiona - problem podobny do symbolu motyla, gdzie niebezpieczna sekta New Age ustaliła sobie wizualnie bardzo charakterystycznego "motylka". Roztropności nigdy za wiele.
 • qwertz
  A co robi pentagram na wieży kościelnej?
  (linki do zdjęć świątyni w Hannoverze)
 • Redakcja
  Drogi czytelniku, ciekawostka rozwiązana na stronie wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, do której należy ta świątynia w Hannover. Tylko trzeba znać język niemiecki :) http://www.kirche-hannover.de/news/berichte/1062767660.html
 • Cass
  Noszę heksagram od kilku lat. Czy on również jest zły? Dostałam go od przyjaciółki i wcześniej przeczytałam, że jest to przeciwieństwo pentagramu. Ponoć symbol gwiazdy króla Salomona, ale teraz już nie jestem pewna... bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ jestem bardzo do niego przywiązana i nie chciałabym się go pozbywać...
 • Redakcja
  Droga Cass, warto podejść do sprawy trochę z innej strony. Być wolnym dla Jezusa - to jest nasz cel. Można być przywiązanym do czegoś na pozór dobrego, jakiegoś prezentu itp. ale jeśli kocha się Boga to dla niego jest się gotowym ze wszystkiego zrezygnować. Tym bardziej gdy stanowi to przeszkodę w życiu wewnętrznym.

  O symbole heksagramu można poczytać tutaj - http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/amulety-i-talizmany/457-heksagram
 • Cass
  Droga redakcjo,dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.Zależało mi na tym,gdyż ostatnio moja siostra namieszała rodzinie w życiu tarotem i kartami anielskimi(i oby tylko tym).Z początku nie wierzyłam,że to może być groźne, ale teraz już nie mam wątpliwości. Przeczytałam o symbolice heksagramu.Zakładam,że mówiąc o czymś"na pozór dobrym"ostrzegacie mnie.Rozstanę się zatem z moją gwiazdką.Jeszcze raz dziękuję.
 • Ying -Yang
  Yin-Yang wcale nie jest zly jezeli nie wierzymy w niego naprawde .
 • Redakcja
  @Ying -Yang Zło osobowe woli być ukryte. Najskuteczniej działa kiedy my w jego działanie nie wierzymy. Brak wiary w zło nie sprawia, że ono nie działa. Wtedy działa nawet bardziej. To tak jak z narkotykami - czy jeśli człowiek uważa, że one nie uzależniają to tak jest? Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej jest na to narażony.
 • yozin
  mlot thora oznacza wojownika i szlachetnie urodzonego wystarczy wpisac w wyszukiwarke.
 • Redakcja
  Drogi Piotrze (yozin), uczyniliśmy tak jak nam zasugerowałeś - twoja interpretacja młota Thora znajduje się na stronie "czary mary" i stronie jakiejś wróżki. Także nie są to zbyt wiarygodne treści. Roztropności nigdy za wiele.
 • Tomasz
  Ale się ubawiłem. Pomysł ciekawy, poznałem nowe interpretacje starych znaków. Dzięki tym informacjom dowiedziałem się np. o tym, że pokojowe symbole są złem. Mam nadzieję, że są jeszcze ludzie z otwartymi umysłami i będą się kierowali nimi. Powiem tak, nie symbol zdobi serce człowieka.
 • Redakcja
  @Tomasz Ludzie, którzy otworzyli się na działanie zła poprzez takie furtki nie są już tak ubawieni jak Ty. Skoro jesteś otwartym człowiek to poznaj znaczenie jakie miała pacyfka przez 1958 rokiem.
  Symbol jednak wyraża to co mamy w sercu. Znaki które nosimy są wyrazem naszej emocji, uczuć, tego co mamy w głowie, sumieniu. A to jest nasze serce.
 • gość
  "Krzyż Nerona, pacyfka, krzyż złamany, noga kurza" znana bardziej jako pacyfka jej pierwotnym znaczeniem było potępianie wojen, umiłowanie pokoju i bliźniego. Dopiero później sataniści zaczęli go używać... myśle że powinno się o tym także napisać...
 • Redakcja
  @gość Przygotowaliśmy, krótkie dodatkowe informacje na temat pacyfki. Okazuje się, że historia tego znaku jest mało znana. Zapraszamy do lektury.
 • Piter
  Witam! Nie ma nic o gwiezdzie arcygamy ani o triskel'u. chciałbym poznac Wasza opinie. Dziekuje i Pozdrawiam.
 • Redakcja
  @Piter gwiazda arcygama to mało znany symbol. Czy rzeczywiście symbolizuje pierwotny Kościół? Trudno powiedzieć. Współcześnie dostrzegamy co służy powrotowi do jedności Kościoła - otwarcie się na Ducha Świętego. Odnowa Kościoła trwa, jednym z jej owoców jest ekumenizm między Kościołami. Dążymy do jedności o ile to możliwe. Oczywiście pełna komunia jest łaską, darem - musimy się o to modlić.

  Jeśli chodzi o triskel - skoro masz wątpliwości skontaktuj się z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach i Sektach www.badzwolny.eu są tam bardzo kompetentni ludzi, udzielą ci wyczerpujących informacji.
  Pozdrawiamy Ciebie serdecznie.
 • Katarzyna
  Czy czterolistna koniczyna jest przedmiotem magicznym , czy można ją komuś podarować "na szczęście" ?
 • Redakcja
  @Katarzyna - Właśnie określenie "na szczęście" jest tutaj kluczowe. Otóż czterolistne koniczynki, słoniki, łuski ryby itp. są to standardowe amulety, zabobony czyli ufność, że posiadanie jakiejś rzeczy może przynieść mi przychylność. Jest to zupełnie sprzeczne z wiarą w Boga. Ktoś pomyśli - Ot taka mała rzecz, nie wierzę w to... - jest w błędzie, bo to mała furteczka przez którą Zło osobowe zdobywa nasze serce. Jako prezent możemy dać książkę, z pewnością lepszy podarunek niż jakiś zabobon - to jak życzyć komuś nieszczęście.
 • Manul
  Greckie litry X oraz P czyta się /chi/ /ro/ bardzo podobnie do hero - bohater :)
 • Redakcja
  @Manul - Dziękujemy za pomocną wskazówkę!
 • Dariusz
  Krzyż celtycki z przedłużonym dolnym ramieniem jest uznawany jako katolicki symbol chrześcijan wiec noszenie go jako krzyż a nie talizman chyba nie jest problemem
 • Redakcja
  @Dariusz drogi czytelniku, słuszna uwaga. Jednak sprawa nie jest aż tak oczywista, Ciekawie opisuje to biblista i demonolog Roman Zając - zapraszam do lektury oto link: http://www.kosciol.pl/article.php/20060403204914896
 • gość
  Co oznacza trójkąt odwrócony do góry nogami połączony z księżycem?
 • Redakcja
  @gość - trudno określić po samym opisie jaki to znak. Jednak dla osób związanych z ezoteryką odwrócenie trójkąta ma znaczenie. W połączeniu z księżycem, symbolem ciemności daje wyjątkowo negatywne przesłanie. Ludzie którzy noszą takie znaki, nawet jeśli nie są związane z okultyzmem jakby podświadomie mówili innym "w moim życiu jest jakaś ciemność z którą sobie nie radzę, pomóżcie mi". Psychologia też ma swoje racje w takich sytuacjach.
 • go.ść
  (fragment usunięty) Ale wy się dajecie nabrać bo, że ktoś nosi na np. bluzie taki znak to nie znaczy ze nie kocha Jezusa. Inaczej gdyby upierał się i powiedział, że jest antychrześcijaninem, to inna rzecz.
 • Redakcja
  @go.ść - Kiedy ktoś uważa, że kocha Jezusa to jest świadom tego co nosi na sobie, czyta Słowo Boże w którym zawarte są symbole, rozeznaje we wspólnocie co oznaczają dane gesty i znaki, które niosą za sobą konkretne przesłanie. Dlatego droga czytelniczko zachęcam do wczytania się w Słowo Boże.
  Czyż np. kobiety nie stroją się dla mężczyzn? Także nawet po ludzku patrząc znaki i symbole mają swoje uzasadnienie.
 • Kacper
  Co oznacza odwrócony trójkąt z okiem w środku?
 • Redakcja
  @Kacper - drogi Kacprze, trudno coś powiedzieć, kiedy ma się tak mało podanych informacji. Czasami ważne są szczegóły. Jeśli masz wątpliwości zachęcam do skonktaktowania się demonologiem lub egzorcystą. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu symboli oraz ich znaczenia. Ta strona ma charakter jedynie poglądowy oraz zachęcający do refleksji nas tym co nosimy na sobie. Nie chcielibyśmy Ci udzielić pobieżnych informacji. Ale dobrze, że szukasz, pytasz. To jest jest wartościowe.
 • mili
  Witam. Mam mały problem. Nabyłam medalik św Benedykta, chce go podarować komuś kto szczególnie potrzebuje ochrony. Dzis jednak natrafiłam na stronę gdzie jest opisane iż obecny medalik św Benedykta został zmieniony przez masonów, czy to prawda? Co o tym sądzicie? W kolejnym komentarzu podam link do strony.
 • Redakcja
  @mili droga czytelniczko, nie ma potrzeby obawiać się tego typu informacjami. Niektórzy ludzie mają, jak to mówi młodzież "bzika" na punkcie masonów. Wszędzie widzą ich działanie. Bez obaw. Autorzy strony, do której inka podałeś, traktują medalik jak amulet. Nie warto korzystać z tek witryny, choć wydaje się "pobożna". Nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła.
  Sam medalik jest tylko zwykłym przedmiotem - jako sakramentalium jest znakiem działania Pana Boga, szczególnej obrony przed Złem.
  Warto ofiarować tej osobie oprócz medaliku, a może nawet zamiast Pismo Święte. Są tanie wydania samego Nowego Testamentu, tyle samo kosztują co taki medalik. Nie ma lepszej ochrony przed Złem niż życie Ewangelią. Także warto to przemyśleć.
 • Kinga
  Witam!
  Koleżanka chce mi podarować bransoletkę z ósemką - znak nieskończoności. Chce abyśmy obie nosiły takie same w imię przyjaźni. Nie znalazłam znaku ósemki w symbolach okultystycznych. Czy mogę spokojnie przyjąć ten prezent ? Bardzo proszę o odpowiedź.
 • Redakcja
  @Kinga , dla niektórych jest to zapewne tylko ozdobna biżuteria. Jednak warto znać ich znaczenie, bowiem całkowicie nieświadomie możemy dać do zrozumienia, że wyznajemy określone wartości.

  Nieskończoność symbolizuje znak "przewróconej" ósemki. Symbol ten jest stosowany w matematyce, ale jego znaczenie jest nieco głębsze. W ezoteryce, także w Tarocie, kształt leminiscate oznacza równowagę sił, nieskończoną świadomość i moc ezoteryczną. Współcześni sataniści korzystają z tego znaku. Noszenie takich znaków może prowokować takie osoby. Lepiej tego unikać.

  Są takie fajne bransoletki "gołąbki" które sybmolizują wzajemną przyjaźń, można zrobić je też muliny. Także jest wyjście :) Nawet wspólne wykonanie czegoś takiego buduje przyjaźń - http://100zrobtosam.blogspot.com/2013/06/bransoletki-przyjazni.html
 • Mary
  Witam! W poleconym przez Was, redakcjo artykule: http://www.kosciol.pl/article.php/20060403204914896 wyczytałam, że krzyż celtycki nie jest symbolem zakazanym przez Kościół i można go nosić. Ponieważ w moim środowisku jest wykorzystywany jako symbol polityczny i odzwierciedla moje poglądy, chciałabym go sobie wytatuować. Jednak nie chciałabym tatuować sobie symbolu stanowiącego zagrożenie duchowe. Stąd moje pytanie, czy ów krzyż jest w końcu antychrześcijański, czy też nie? I czy można go nosić?
 • Redakcja
  @Mary droga czytelniczko, symbol krzyża celtyckiego jest dość kontrowersyjny, zależy jak zostanie przedstawiony.

  Ale może bardziej warto zastanowić się nad samą ideą tatuowania się. Czy warto się tak okaleczać? Po zrobieniu tatuażu przez pół roku nie można oddać krwi. A jeśli ktoś będzie jej potrzebował w twojej rodzinie?

  Krzyż nigdy nie może być wykorzystywany jako symbol polityczny. Krzyż jest znakiem zbawienia i miłości Boga do człowieka a nie symbolem takiej czy innej partii z lewej czy prawej strony politycznej.

  Najpiękniejszym "tautażem" jest życie zgodne z Ewangelią.
  «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35)
 • Tom
  Szcześć Boże!

  Mam pytanie .Czy różnego rodzaju bransoletki, wisiorki , pierścionki dołaczane do gazet dla dzieci i młodzieży stwarzają jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla ich potencjalnych użytkowników?Pytanie może banalne w swojej formie ale kryje bardzo dużo wątpliwości ponieważ kształty tych przedmiotów mogą symbolizować coś co dla potencjalnego rodzica czy młodzieca wygląda niewinnie ale otwiera go na działanie złego...Prosze o szersze rozwiniecie i rozpoznanie tematu


  Bóg zapłać
 • Redakcja
  @Tom , jak każdy wie "reklama jest dźwignią handlu". Marketingowcy takich czasopism nie mają skrupułów aby dodawać do gazet dla młodzieży "świecidełka", które przyciągną uwagę potencjalnego czytelnika. Do tego dodać takim załącznikom w opisie "magiczną moc" i sukces gotowy. Dla takich wydawnictw liczą się pieniądze a nie wyższe wartości.

  Oczywiście nie można wrzucać do jednego worka wszelkiej biżuterii dołączanej do czasopism. Tutaj oczywistą rolę odgrywają rodzice i opiekunowie, którzy rzetelnie potrafią wytłumaczyć, że to co nosimy ma znaczenie symboliczne, przynależnościowe. Przykładowo dla młodej dziewczyny normalne jest, że będzie się stroić, upiększać, w końcu chce się podobać innym. Jednak tutaj tak delikatnie potrafi działać Zło osobowe, pod pozorami święcących błyskotek. Jakże sprawdza się w takich sytuacjach kwestia wychowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim.
 • Aga
  Szczęść Boże!
  Chciałabym powrócić do tematu znaku nieskończoności tzw. przewróconej ósemki. Na jednej ze stron przeczytałam że Noe wziął na Arke 8 osób siebie, swoją żonę, 3 synów oraz ich żony... czyli razem osiem osób.. i stąd właśnie przewrocona osemka stała się symbolem nieskończoności.. (wyczytałam to na stronie katolickiej) więc czy w takim razie jest to zły symbol? Dostałam branzoletke z takim symbolem od rodziców (była dość droga) a ja nie przywiązuje wagi do tego co oznacza.. szczerze jak ją dostałam to jedyne o czym pomyślałam to o jednym z działów z matematyki... czy mogę ją nosić?
 • Redakcja
  @Aga , droga czytelniczko, odwrócona ósemka nie jest symbolem biblijnym. Wątpię w rzetelność źródła z jakiego skorzystałaś. Owszem liczba osiem jest w Słowie Bożym pozytywnym symbolem jednak jej odwrócenie dokonało się poza chrześcijaństwem.

  Trzeba przyznać, że wartość materialna danego wisiorka-symbolu jakoś u niektórych wzmacnia dylemat :) choćby kosztował milion - czy to ma jakieś znaczenie dla duszy człowieka?
  Druga sprawa to więzi z rodzicami. Normalne jest to, że szanujemy ich i bardzo dobrze, jednak... zło potrafi to czasem sprytnie wykorzystać. Jezus delikatnie zaznacza - Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien(Mt 10,37).

  To są trudne dylematy, musisz sama przemyśleć to we własnym sumieniu. Poczytaj o genezie tego symbolu, w końcu niesie on za sobą jakąś rzeczywistość.

  Pozdrawiamy w Panu, Redakcja strony.
 • katatzyna
  Mam pytanie moj sasiad od pewnego czasu rysuje mi symbol krzyza na drzwiach wejsciowych do domu i sobie tez rysuje go oliwa lub olejkiem czy to normalne??Jest protestantem
 • Redakcja
  @katatzyna Droga czytelniczko, sprawa o tyle dziwna, że protestanci odrzucają pojęcie sakramentaliów. Katolicy używają egzorcyzmowanej wody, oleju i soli jako znaki, jako ukazanie działania Pana Boga. Używamy ich w codziennym życiu, przy różnych potrzebach. proszę zajrzeć pod ten link:

  http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/pomoc-sakramentalia-egzorcyzmy-188/472-egzorcyzmowana-woda-olej-sol-kadzidlo

  Protestanci to bardzo podzielona wspólnota, 20 tys. odłamów, różni ludzie, różne podejścia. Można się domyślać, że Pani sąsiad nie ma złych zamiarów, większych szkód chyba też nie czyni swoimi specyfikami :) proszę nie bać się zapytać tego człowieka o powód takiego zachowania. Jesteśmy chrześcijanami - więcej łączy nas niż dzieli :)
 • Kasia
  Zastanawiam się nad symboliką znaków z medalionu odkupienia (medalion Maryja Współodkupicielka i Pośredniczka Wszystkich Łask; Medalion of Redemption), właśnie taki kupiłam. Nie widzę w nim nic złego, ale może się mylę...
 • Redakcja
  @Kasia , droga czytelniczko, ten medalik jest faktycznie dość tajemniczy. Można wyczytać w Internecie, że posiada Imprimatur, czyli pewnego rodzaju zaświadczenie wydane w imieniu Kościoła. Jednak trudno potwierdzić tą informację, gdyż biskup mający wydać to zezwolenie pochodzi z Francji. Na pierwszy rzut oka na medaliku nie znajdują się jakieś niecodzienne symbole. Oczywiście można zapytać o ten medalik lokalnego egzorcystę. Wystarczy zadzwonić.
 • Tomek
  Witam. Bardzo pożyteczna strona! Mam pytanie, czy można nosić biżuterię z kamieniami szlachetnymi, np. z topazem ? Są to kamienie naturalnie występujące w przyrodzie, a jednak na stronach internetowych można znaleźć jakieś "właściwości" przypisywane przez różnych ludzi (myślę astrologów, itp). Mam chęć obdarowania bliskiej osoby taką biżuterią i mam dylemat czy można takową spokojnie nosić. Dla mnie liczy się walor ozdobny i wizualny tych kamieni, a nie żadne właściwości. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
 • Redakcja
  @Tomek , drogi czytelniku, nie ma żadnych problemów w kwestii ozdób z kamieni, same kamienie są po prostu kamieniami :) Tak jak słusznie zauważyłeś - problem jest wtedy kiedy nadajemy im jakąś magiczną otoczkę lub przedstawiają jakieś konkretne symbole, znaki.

  Oczywiście chrześcijaninowi zawsze jest do twarzy z krzyżykiem :)

Cancel or


TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE