ADRES

Strzelce Świdnickie 53

58-124 Marcinowice

pow. świdnicki

woj. dolnośląskie

KANCELARIA

wtorki od 18.45 do 19.30, piątki od 16.00 do 17.00 oraz po umówieniu telefonicznym na numer stacjonarny parafii lub w razie nieodebrania zawsze na numer 668 777 028

KONTAKT

ks. Marcin Czchowski

(74) 850 44 92

parafia.strzelce@o2.pl

Czy wiesz co nosisz?

Nie jest obojętne to co nosimy na swoim ciele. Symbole, jako umowne znaki rozpoznawcze, mogą mieć różne znaczenia, między innymi wyrażają rzeczywistość duchową.


„Magiczne” przedmioty

Coraz częściej spotkamy się w codziennym życiu z tzw. „usługami magicznymi”. Mają one najczęściej zapewnić nam powodzenie, uchronić przed różnymi formami zła, czy zapewnić życiowy sukces.

Zdarza się, że stajemy się posiadaczami przeróżnych przedmiotów, jak to wskazują sprzedający lub wręczający bezpłatnie, których nie kupienie lub nie przyjęcie grozi ciężkimi konsekwencjami a nabycie w „magiczny” sposób uchroni przed wszelkimi formami zła oraz niekorzystnymi zdarzeniami.

Wśród takich „magicznych” przedmiotów możemy wyróżnić kilka grup, takich jak:

 1. Talizmany - najbardziej wyrafinowany produkt magii; jest on wytwarzany przez maga dla zaspokojenia konkretnej potrzeby; poprzez jego posiadanie możemy coś osiągnąć.
 2. Amulety - kawałki różnych substancji naturalnych, takich jak: skała, kość, drewno, muszla, kamień szlachetny; najczęściej mają na zadanie chronić przez niechcianymi zdarzeniami.
 3. Fetysze – rzeczy wytwarzane przez człowieka z surowców naturalnych, np. ususzone fragmenty roślin lub popiół ze spalonych kości, które mają dawać ludziom ich przychylność.

 

Talizman a medalik

No tak - mógłby ktoś wyrazić wątpliwość - ale katolicy noszą także krzyżyki, medaliki itp. Czy to nie odmiana talizmanów?

Stanowczo nie. Otóż talizman, czy amulet mają rzekomo działać same, konieczne jest ich stałe noszenie przy sobie. Natomiast przedmioty religijne, które nosimy są wyrazem naszej wiary. W trakcie gdy prosimy z ich pomocą [świętych - przyp. autora], aby Pan pobłogosławił te przedmioty, nie zapominajmy, że Pan oczekuje od nas przede wszystkim konsekwentnego świadectwa życia". Zatem krzyżyk czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary i mają być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego z Ewangelią, świadectwem. Niech nasze życie potwierdza prawdę wyrażoną przez krzyż czy medalik, prawdę, że naszym Panem jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam również na wieki (por. Hbr 13,5). Istotne jest źródło mocy. W medaliku płynie ono z wiary w Boga, natomiast za talizmanami stoi moc demonów. I to jest zasadnicza różnica.
 

Wiele osób, wśród nich szczególnie ludzie młodzi, nosi różne symboliczne emblematy np. zawieszone na szyi, wytatuowane na ciele, przypięte do plecaka, kurtki, czy umieszczone w innych miejscach garderoby. Niestety często nie zdają sobie sprawy z treści, jaką te symbole w sobie zawierają. Bywa, że są to emblematy, które nie tylko są sprzeczne z nauką Chrystusa i Jego Kościoła, ale wprost zwracają się przeciwko Chrystusowi. Smutne jest to tym bardziej, że noszą je także chrześcijanie.

Niektóre symbole były wykorzystywane w sztuce chrześcijańskiej, później niestety zostały przejęte przez grupy okultystyczne.

Poniżej omawiamy kilka dość powszechnie używanych symboli okultystycznych lub związanych z innymi religiami pogańskimi. Liczba tych symboli jest zdecydowanie większa.

 

 SYMBOLE NIECHRZEŚCIJAŃSKIE LUB ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE

 

Pierścień Atlantów - to niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet. Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Wedle popularyzujących go ulotek, Moc znaku ma chronić przed niebezpieczeństwami i uodparniać na rożne wpływy i uroki. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się radiestezyjno - okultystyczne cechy martwych przedmiotów.

 

 

Krzyż Nerona, pacyfka, krzyż złamany, noga kurza - okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany krzyż, ale bez okręgu, symbol walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej magii, do którego nawiązywało hitlerowskie SS. W satanizmie znak używany podczas czarnych mszy. Więcej o tym symbolu w DOPOWIEDZENIU na dole strony.

 

 

 

Pentagram - jeden z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej. Symbol satanistyczny używany do wywoływania złych duchów.

 

 

 

 

Krzyż Celtycki - symbolizuje most do innego świata, wyższej energii i wiedzy. Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku w zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje „schrystianizowana” forma krzyża z przedłużonym dolnym ramieniem. Jednakże jest sprzedana również jako talizman.

 

 

Odwrócony krzyż (Krzyż Piotra) - Krzyż odwrócony „do góry nogami”. Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć (jak podaje Orygenes). Jest znakiem rozpoznawczym dla grup satanistycznych. Oznacza, profanację Chrystusa i negację jego Odkupienia.

 

 

 

Młot Thora - pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Symbolikę amuletu można utożsamiać z hedonizmem, dążeniem do celu bez liczenia się z konsekwencjami.

 

 

 

Ankh (Klucz Nilu, krzyż z kokardą) - wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie przez boga - słońce. Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa „klucz życia". W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

 

Ying -Yang - (poprawnie YIN-yang ) symbol pochodzący z antycznej filozofii chińskiej wyrażający swoistą koncepcję rzeczywistości. W  uproszczeniu przedstawia równowagę między przeciwnościami. Koncepcja sprzeczna z przesłaniem chrześcijaństwa. Niebezpieczna sekta New Age uznałą go za swój sztandarowy symbol, nawiązuje do niego w swojej nauce. Więcej o tym symbolu w DOPOWIEDZENIU na dole strony.

 

 

Udjat (Oko Horusa) Święte oko Horusa (boga Nieba). Ma przypominać ciągłą wszechobecność bogów, którzy widzą zawsze i wszędzie. Noszony jako amulet ma chronić przed nieżyczliwym spojrzeniem bogów, zwierzchników, zawiścią i zazdrością. Symbol, który sataniści odnoszą do Lucyfera.

  

 

 

Motyl New Age - motyl ten jest symbolem własnym zwolenników "NEW AGE". Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji. Symbol wyrzeczenia się korzeni chrześcijańskich.

 

 

 

Przełamane "S"  - oznacza „niszczyciela”. Noszone przez członków siejących grozę nazistowskich oddziałów śmierci.

 

 

 

  

Przeplatana wstążka (węzeł celtycki; thota) - wstążka ma oznaczać nierozerwalną więź, doskonałość, jedność świata. Wskazuje, że człowiek jest integralną częścią wielkiego systemu o jednolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że dobro i zło są działaniem tej samej osobowości boskiej. Jest to zatem sprzeczne z duchowością chrześcijańską, która wyznaje wiarę w jednego Boga, który dał nam swojego Syna, aby odkupił nas wszystkich własną Krwią z rąk strąconego na ziemię diabła.

 

jednorozecJednorożec - współczesny symbol środowisk homoseksulanych. Wyraża wolność seksulaną i akceptację dla wszelkich dewiacji. Znak bardzo często łączony z tęczą. 

 

 

 

szostki666 - cyfra ta jest symbolem używanym przez satanistów, występuje też w formie FFF ("f" jest szóstą literą alfabetu). 666 – to imię apokaliptycznej Bestii – Ap 13,11-18.

 

 

 

 

krzyzszatanskiKrzyż zamętu, krzyż szatański - symbol powstały już w starożytności, którego celem było wyrażanie pogardy dla chrześcijaństwa oraz podważanie boskości Boga. Szybko został wykorzystany przez satanistów. Interpretowany jest w dwojaki sposób. W pierwszym znaczeniu niedokończone koło u podstawy oznacza, iż chrześcijaństwo ma kończyć się pomieszaniem, poplątaniem. W drugim dostrzegany jest krzyż połączony ze znakiem zapytania (”?”). Symbol ten wyraża więc wątpliwość w Prawdę, wątpliwość w istnienie wszechmocy Boga.

 

 

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE

 

Krzyż łaciński - podstawowa forma krzyża chrześcijańskiego. Jest znakiem miłości Boga do człowieka. Na nim to Jezus Chrystus oddał swoje życie za mnie i za Ciebie, abyśmy byli zbawieni. Chrześcijanie czerpią z krzyża nieustanną naukę prawdziwej miłości drugiego człowieka. Krzyż jest wielką tajemnicą naszej wiary.

Nie istotne jest jak wygląda dokładnie ten krzyż i z czego jest wykonany - ważne co uczynił na nim Jezus Chrystus dla mnie i dla Ciebie.

 

 

 

ICHTIS - greckie słowo oznaczające rybę, a jednocześnie będące anagramem od Iesous Christos Theou Hyios Soter, czyli: „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”. Dla pierwszych chrześcijanin ryba była szczególnym znakiem rozpoznawczym w okresie prześladowań oraz znakiem Eucharystii.

 

 

 

 

 

Krzyż TAU (Tauka, Krzyż św. Franciszka) - Tau jest znakiem dobroci i miłości Bożej. Litera Tau występuje w dwóch językach: hebrajskim i greckim. został szczególnie umiłowany przez św. Franciszka z Asyżu. W dzisiejszych czasach znak przyjęty przez rodzinę franciszkańska. Bardzo popularny wśród młodzieży chcącej żyć Ewangelią w codziennym życiu .

 

 

 

Formuła "Światło - Życie" - zapisana jest w kształcie krzyża, zawierająca podstawową zasadę życia chrześcijańskiego jedność wiary i życia. Omega, która zespala dwa greckie słowa oznacza Ducha Świętego, który sprawia tę jedność światła i życia

 

 

 

 

Gołębica - symbol Ducha Świętego, w Piśmie Świętym czytamy jak podczas chrztu Jezusa w Jordanie Duch Święty zstąpił na Niego w postaci "jakby gołębicy" . Duch Święty był obecny także podczas stworzenia świata, w chwili Zwiastowania oraz w dniu Pięćdziesiątnicy. Umieszczany był często na naczyniach z olejami świętymi. Gołąb jest również symbolem prostoty.

 

 

 

Krzyż grecki - symbolizuje uniwersalizm chrześcijaństwa: cztery ramiona to cztery strony świata. Greccy Ojcowie Kościoła widzieli w nim ukrzyżowanego Jezusa, obejmującego cały wszechświat: jego wysokość, głębokość, szerokość i długość.

 

 

 

Krzyż jerozolimski - duży krzyż laskowany w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże greckie. Pięć krzyży symbolizuje pięć ran Chrystusa. Istnieje również medal w postaci krzyża jerozolimskiego przyznawany za szczególne zasługi na rzecz Ziemi Świętej.

 

 

 

 

 

Litery IHS - istnieją różne tłumaczenia tego symbolu:

1. Skrót trzech pierwszych liter imienia Jezus (gr. ΙΗΣΟΥΣ). Trzecia litera sigma Σ uległa latynizacji i zaczęto ją zapisywać jako „S”.

2. „Iesus Hominum Salvator” („Jezus, Zbawiciel człowieka”).

3. „In hoc signum (vinces)” („W tym znaku [zwyciężysz]”).

 

 

 

Chi - ro czyli grecka litera X (chi) i nakładająca się na nią litera P (ro) - pierwsze dwie litery słowa Χριστος (Chrystus).

Greckie litry X oraz P czyta się /chi/ /ro/ bardzo podobnie do hero - bohater :)

 

 

 

 

 

Baranek - księga Wyjścia mówi o jednorocznym baranku, którego krew ocaliła pierworodnych synów Izraela w czasie niewoli egipskiej. Ewangelia wskazuje na Baranka, Jezusa Chrystusa, który przez Krew swoją wyzwolił nas od śmierci. Apokalipsa natomiast prezentuje opis weselnych godów Baranka, jednoczącego się z Oblubienicą-Kościołem. Dlatego też Zbawiciel Zwycięzca, jest przedstawiany jako baranek wielkanocny z krzyżem albo chorągiewką.

 

 

Medalik św. Benedykta - Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II księdze Dialogów.

 

 

Szkaplerz -  to jedno z sakramentaliów, to znak, a nie talizman. Przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół Katolicki. Szkaplerz symbolizuje niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa. Wyraża ufność w opiekę Maryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.

 

PACYFKA - CZY TO ZNAK POKOJU?

Stworzenie współczesnej wersji pacyfki przypisuje się Bertrandowi Russelowi, który nadał jej "pozytywne" znaczenie. Używano jej w latach 50'tych w podczas akcji "Make love, not war". Głoszącej w skrócie zaprzestanie działań wojennych. Później przejęli ten symbol Hipisi. Na pierwszy rzut oka wszystko pięknie i ładnie. W sercu pojawia się pytanie - co chrześcijanie mają przeciwko temu znakowi?

Otóż, okazuje się, że historia pacyfki sięga o wiele wcześniej niż rok 1958 gdzie użyto jej pierwszy raz w nowym znaczeniu. Znak ten sięga do czasów średniowiecza a nawet starożytności. Badając pochodzące z tych okresów źródła historyczne mamy jasność co do przesłania tego symbolu, jako zwiastunu upadku chrześcijaństwa i Jezusa, zaprzeczenie człowieka. Oznaczał zwycięstwo szatana nad Bogiem. Stosowano go w czarnej magii.

Spójrzmy też na całe zagadnienie z zupełnie innej strony. Czy trwały pokój przyniesie noszenie pacyfki? Dla każdego człowieka, który czasem zastanawia się nad sobą i ludźmi żyjącymi wokół jasne będzie, że same dobre intencje nie wystarczą. Tutaj potrzeba czegoś więcej! I to właśnie przynosi Jezus Chrystus. Jak? On umierając wybaczył swoim prześladowcom. Przyniósł pokój właśnie przez przebaczenie. Każdy kto przebacza - niesie pokój. Każdy kto otwiera się na Jezusa, na Jego Ducha, ma siłę do przebaczenia a przez to do niesienia pokoju.

SYMBOL Ying -Yang - (poprawnie YIN-yang ) A CHRZEŚCIJAŃSTWO

W filozofii taoistycznej barwa czarna oznacza in - żeńskość, pasywny aspekt rzeczywistości, barwa biała zaś to jang - męskość, aspekt dominujący. Inne tłumaczenie wskazuje na zacieranie się różnicy pomiędzy dobrem a złem, bielą z czernią.

Yin-Yang jest symbolem, który oznacza równowagę między siłami przeciwstawnymi: negatywnymi i pozytywnymi; pole białe/pole czarne; dobro/zło. Dobro i zło jest tym samym, jedynie są wibracje wysokie i niskie. New Age twierdzi, że Bóg i Lucyfer uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.

Yin i Yang w poszerzonym znaczeniu oznaczają dwa stojące w opozycji, lecz komplementarne aspekty każdej obecnej we wszechświecie rzeczywistości. Yin przedstawia tendencję odśrodkową, moc ziemi, odpowiada pierwiastkowi żeńskiemu(księżyc, zimno, ciemność, mokro) natomiast Yang to tendencja dośrodkowa, moc nieba - odpowiada męskiemu pierwiastkowi (słońce, ciepło, jasność, suchość). Stąd yin symbolizuje cnoty zwane żeńskimi: elastyczność i otwartość, intuicję oraz syntezę; Yang symbolizuje wartości uchodzące za męskie: siłę i przenikliwość, rozsądek i badawczość. Według taoizmu, yin i yang to będące w ciągłym ruchu pomiędzy dwoma biegunami energie: gdy jedno osiągnie apogeum, przekształca się w drugie. Owa nieustanna przemiana odpowiada dynamizmowi życia, symbolizuje tę przemianę tao, tutaj nasienie Yang zawiera się w Yin i vice versa. Jedno (yang) zawiera drugie (yin), oba nieustannie wzajem się płodząc. To pojęcie z chińskiej filozofii klasycznej znalazło zastosowanie nie tylko w medycynie (akupunktura), ale także w nowoczesnej fizyce (zasada komplementarności) oraz w tradycji ezoterycznej New Age, stanowiąc jedną z podstawowych zasad, która głosi istnienie podobieństw pomiędzy mężczyzną i kobietą, istnienie równości i komplementarności płci oraz syntezy odśrodkowych i dośrodkowych tendencji w człowieku i we wszechświecie, tendencji mającej być swego rodzaju pojednaniem, przekroczeniem kosmosu na poziomie najwyższych sfer, gdzie wszystko jest jednością, gdzie wszystko jest we Wszystkim. To właśnie holizm, kluczowe pojęcie światopoglądu new agersów.

Chrześcijanin wie i wierzy, że Pan Bóg stworzył ludzką istotę jako mężczyznę i jako kobietę, i że razem stanowią jedno - nie w stylu platońskich czy neoplatońskich filozofów ani też nie według koncepcji orientalnych religii - stanowią jedno w odrębności, w trwałości osób, z których każda zachowuje swą płciową specyfikę, nieustannie wychodząc z siebie ku drugiemu w celu dzielenia się i otwartej wymiany z drugim (dzieckiem) oraz z Drugim (Bogiem). Symbol ten jest bardzo chętnie wykorzystywany w praktykach współczesnego okultyzmu, a także stanowi często element dekoracyjny muzyków rockowych, np. Michaela Schenkera.

 Bibliografia do artykułu:

 • www.mariowka.sluzki.opoka.org.pl
 • www.opoka.org.pl
 • www.egzorcyzmy.katolik.pl,
 • www.psychomanipulacja.pl,
 • www.katolik.pl
 • www.wikipedia.pl
 • www.odnowa.de

Zachęcamy do udostepnienia tego artykułu na Facebook'u:

 

Dziękujemy za liczne komentarze oraz wszelkie wskazówki, które pomagają w rozwinięciu tego artykuł. Wierzymy, że przyniesie to dobre owoce.

Komentarzy (100)

 • Bogumiła
  Gratuluję. Bardzo szczegółowe i konkretne objaśnienie zagrożeń duchowych. Od 2 lat jestem asystentem ks. egzorcysty i widzę do jakich cierpień prowadzi ciekawość nie tam gdzie trzeba. Wielka prośba do księży, aby nie bali się kazań na temat opętań, zagrożeń duchowych itp. Kiedy rozmawiam na ww temat widzę, że ludzie po raz pierwszy o tym słyszą i są bardzo zaciekawieni. Dużo osób w naszym społeczeństwie korzysta z usług wróżek, bioenergoterapeutów itp. i nie wiedzą, że to jest grzech. Jeszcze raz ponawiam prośbę do naszych kapłanów mówcie, pytajcie o to w trakcie spowiedzi itd.
 • Izabella
  Takie informację powinny znajdować się na stronie internetowej każdej parafii, a nawet w gablotach przed kościołami! Świetny pomysł. Oby jak najwięcej osób to przeczytało. Gratuluję i pozdrawiam.
 • Aleksandra
  Chciałabym zwrócić uwagę, że czarno-biały symbol nazywa się YIN-yang, a nie ying-yang.
 • Redakcja
  @Aleksandra - Dziękujemy za wskazówkę, wprowadziliśmy już poprawkę do artykułu.
 • Aga
  Co oznacza Sowa? Bardzo często używana do ozdabiania ubrań (czapki, bluzki).
 • Redakcja
  @Aga Sowa od bardzo dawna jest symbolem mądrości jednak niektórzy nawiązują do niej jako symbolu magii, archetypu kobiety wiedźmy, kobiety czarownicy, wszystkie te cechy, wiążą się z problemem zagrożeń duchowych. Jednak zależy jak ta sowa jest przedstawiona - problem podobny do symbolu motyla, gdzie niebezpieczna sekta New Age ustaliła sobie wizualnie bardzo charakterystycznego "motylka". Roztropności nigdy za wiele.
 • qwertz
  A co robi pentagram na wieży kościelnej?
  (linki do zdjęć świątyni w Hannoverze)
 • Redakcja
  Drogi czytelniku, ciekawostka rozwiązana na stronie wspólnoty Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego, do której należy ta świątynia w Hannover. Tylko trzeba znać język niemiecki :) http://www.kirche-hannover.de/news/berichte/1062767660.html
 • Cass
  Noszę heksagram od kilku lat. Czy on również jest zły? Dostałam go od przyjaciółki i wcześniej przeczytałam, że jest to przeciwieństwo pentagramu. Ponoć symbol gwiazdy króla Salomona, ale teraz już nie jestem pewna... bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ jestem bardzo do niego przywiązana i nie chciałabym się go pozbywać...
 • Redakcja
  Droga Cass, warto podejść do sprawy trochę z innej strony. Być wolnym dla Jezusa - to jest nasz cel. Można być przywiązanym do czegoś na pozór dobrego, jakiegoś prezentu itp. ale jeśli kocha się Boga to dla niego jest się gotowym ze wszystkiego zrezygnować. Tym bardziej gdy stanowi to przeszkodę w życiu wewnętrznym.

  O symbole heksagramu można poczytać tutaj - http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/amulety-i-talizmany/457-heksagram
 • Cass
  Droga redakcjo,dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.Zależało mi na tym,gdyż ostatnio moja siostra namieszała rodzinie w życiu tarotem i kartami anielskimi(i oby tylko tym).Z początku nie wierzyłam,że to może być groźne, ale teraz już nie mam wątpliwości. Przeczytałam o symbolice heksagramu.Zakładam,że mówiąc o czymś"na pozór dobrym"ostrzegacie mnie.Rozstanę się zatem z moją gwiazdką.Jeszcze raz dziękuję.
 • Ying -Yang
  Yin-Yang wcale nie jest zly jezeli nie wierzymy w niego naprawde .
 • Redakcja
  @Ying -Yang Zło osobowe woli być ukryte. Najskuteczniej działa kiedy my w jego działanie nie wierzymy. Brak wiary w zło nie sprawia, że ono nie działa. Wtedy działa nawet bardziej. To tak jak z narkotykami - czy jeśli człowiek uważa, że one nie uzależniają to tak jest? Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej jest na to narażony.
 • yozin
  mlot thora oznacza wojownika i szlachetnie urodzonego wystarczy wpisac w wyszukiwarke.
 • Redakcja
  Drogi Piotrze (yozin), uczyniliśmy tak jak nam zasugerowałeś - twoja interpretacja młota Thora znajduje się na stronie "czary mary" i stronie jakiejś wróżki. Także nie są to zbyt wiarygodne treści. Roztropności nigdy za wiele.
 • Tomasz
  Ale się ubawiłem. Pomysł ciekawy, poznałem nowe interpretacje starych znaków. Dzięki tym informacjom dowiedziałem się np. o tym, że pokojowe symbole są złem. Mam nadzieję, że są jeszcze ludzie z otwartymi umysłami i będą się kierowali nimi. Powiem tak, nie symbol zdobi serce człowieka.
 • Redakcja
  @Tomasz Ludzie, którzy otworzyli się na działanie zła poprzez takie furtki nie są już tak ubawieni jak Ty. Skoro jesteś otwartym człowiek to poznaj znaczenie jakie miała pacyfka przez 1958 rokiem.
  Symbol jednak wyraża to co mamy w sercu. Znaki które nosimy są wyrazem naszej emocji, uczuć, tego co mamy w głowie, sumieniu. A to jest nasze serce.
 • gość
  "Krzyż Nerona, pacyfka, krzyż złamany, noga kurza" znana bardziej jako pacyfka jej pierwotnym znaczeniem było potępianie wojen, umiłowanie pokoju i bliźniego. Dopiero później sataniści zaczęli go używać... myśle że powinno się o tym także napisać...
 • Redakcja
  @gość Przygotowaliśmy, krótkie dodatkowe informacje na temat pacyfki. Okazuje się, że historia tego znaku jest mało znana. Zapraszamy do lektury.
 • Piter
  Witam! Nie ma nic o gwiezdzie arcygamy ani o triskel'u. chciałbym poznac Wasza opinie. Dziekuje i Pozdrawiam.
 • Redakcja
  @Piter gwiazda arcygama to mało znany symbol. Czy rzeczywiście symbolizuje pierwotny Kościół? Trudno powiedzieć. Współcześnie dostrzegamy co służy powrotowi do jedności Kościoła - otwarcie się na Ducha Świętego. Odnowa Kościoła trwa, jednym z jej owoców jest ekumenizm między Kościołami. Dążymy do jedności o ile to możliwe. Oczywiście pełna komunia jest łaską, darem - musimy się o to modlić.

  Jeśli chodzi o triskel - skoro masz wątpliwości skontaktuj się z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach i Sektach www.badzwolny.eu są tam bardzo kompetentni ludzi, udzielą ci wyczerpujących informacji.
  Pozdrawiamy Ciebie serdecznie.
 • Katarzyna
  Czy czterolistna koniczyna jest przedmiotem magicznym , czy można ją komuś podarować "na szczęście" ?
 • Redakcja
  @Katarzyna - Właśnie określenie "na szczęście" jest tutaj kluczowe. Otóż czterolistne koniczynki, słoniki, łuski ryby itp. są to standardowe amulety, zabobony czyli ufność, że posiadanie jakiejś rzeczy może przynieść mi przychylność. Jest to zupełnie sprzeczne z wiarą w Boga. Ktoś pomyśli - Ot taka mała rzecz, nie wierzę w to... - jest w błędzie, bo to mała furteczka przez którą Zło osobowe zdobywa nasze serce. Jako prezent możemy dać książkę, z pewnością lepszy podarunek niż jakiś zabobon - to jak życzyć komuś nieszczęście.
 • Manul
  Greckie litry X oraz P czyta się /chi/ /ro/ bardzo podobnie do hero - bohater :)
 • Redakcja
  @Manul - Dziękujemy za pomocną wskazówkę!
 • Dariusz
  Krzyż celtycki z przedłużonym dolnym ramieniem jest uznawany jako katolicki symbol chrześcijan wiec noszenie go jako krzyż a nie talizman chyba nie jest problemem
 • Redakcja
  @Dariusz drogi czytelniku, słuszna uwaga. Jednak sprawa nie jest aż tak oczywista, Ciekawie opisuje to biblista i demonolog Roman Zając - zapraszam do lektury oto link: http://www.kosciol.pl/article.php/20060403204914896
 • gość
  Co oznacza trójkąt odwrócony do góry nogami połączony z księżycem?
 • Redakcja
  @gość - trudno określić po samym opisie jaki to znak. Jednak dla osób związanych z ezoteryką odwrócenie trójkąta ma znaczenie. W połączeniu z księżycem, symbolem ciemności daje wyjątkowo negatywne przesłanie. Ludzie którzy noszą takie znaki, nawet jeśli nie są związane z okultyzmem jakby podświadomie mówili innym "w moim życiu jest jakaś ciemność z którą sobie nie radzę, pomóżcie mi". Psychologia też ma swoje racje w takich sytuacjach.
 • go.ść
  (fragment usunięty) Ale wy się dajecie nabrać bo, że ktoś nosi na np. bluzie taki znak to nie znaczy ze nie kocha Jezusa. Inaczej gdyby upierał się i powiedział, że jest antychrześcijaninem, to inna rzecz.
 • Redakcja
  @go.ść - Kiedy ktoś uważa, że kocha Jezusa to jest świadom tego co nosi na sobie, czyta Słowo Boże w którym zawarte są symbole, rozeznaje we wspólnocie co oznaczają dane gesty i znaki, które niosą za sobą konkretne przesłanie. Dlatego droga czytelniczko zachęcam do wczytania się w Słowo Boże.
  Czyż np. kobiety nie stroją się dla mężczyzn? Także nawet po ludzku patrząc znaki i symbole mają swoje uzasadnienie.
 • Kacper
  Co oznacza odwrócony trójkąt z okiem w środku?
 • Redakcja
  @Kacper - drogi Kacprze, trudno coś powiedzieć, kiedy ma się tak mało podanych informacji. Czasami ważne są szczegóły. Jeśli masz wątpliwości zachęcam do skonktaktowania się demonologiem lub egzorcystą. Posiadają oni szeroką wiedzę z zakresu symboli oraz ich znaczenia. Ta strona ma charakter jedynie poglądowy oraz zachęcający do refleksji nas tym co nosimy na sobie. Nie chcielibyśmy Ci udzielić pobieżnych informacji. Ale dobrze, że szukasz, pytasz. To jest jest wartościowe.
 • mili
  Witam. Mam mały problem. Nabyłam medalik św Benedykta, chce go podarować komuś kto szczególnie potrzebuje ochrony. Dzis jednak natrafiłam na stronę gdzie jest opisane iż obecny medalik św Benedykta został zmieniony przez masonów, czy to prawda? Co o tym sądzicie? W kolejnym komentarzu podam link do strony.
 • Redakcja
  @mili droga czytelniczko, nie ma potrzeby obawiać się tego typu informacjami. Niektórzy ludzie mają, jak to mówi młodzież "bzika" na punkcie masonów. Wszędzie widzą ich działanie. Bez obaw. Autorzy strony, do której inka podałeś, traktują medalik jak amulet. Nie warto korzystać z tek witryny, choć wydaje się "pobożna". Nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła.
  Sam medalik jest tylko zwykłym przedmiotem - jako sakramentalium jest znakiem działania Pana Boga, szczególnej obrony przed Złem.
  Warto ofiarować tej osobie oprócz medaliku, a może nawet zamiast Pismo Święte. Są tanie wydania samego Nowego Testamentu, tyle samo kosztują co taki medalik. Nie ma lepszej ochrony przed Złem niż życie Ewangelią. Także warto to przemyśleć.
 • Kinga
  Witam!
  Koleżanka chce mi podarować bransoletkę z ósemką - znak nieskończoności. Chce abyśmy obie nosiły takie same w imię przyjaźni. Nie znalazłam znaku ósemki w symbolach okultystycznych. Czy mogę spokojnie przyjąć ten prezent ? Bardzo proszę o odpowiedź.
 • Redakcja
  @Kinga , dla niektórych jest to zapewne tylko ozdobna biżuteria. Jednak warto znać ich znaczenie, bowiem całkowicie nieświadomie możemy dać do zrozumienia, że wyznajemy określone wartości.

  Nieskończoność symbolizuje znak "przewróconej" ósemki. Symbol ten jest stosowany w matematyce, ale jego znaczenie jest nieco głębsze. W ezoteryce, także w Tarocie, kształt leminiscate oznacza równowagę sił, nieskończoną świadomość i moc ezoteryczną. Współcześni sataniści korzystają z tego znaku. Noszenie takich znaków może prowokować takie osoby. Lepiej tego unikać.

  Są takie fajne bransoletki "gołąbki" które sybmolizują wzajemną przyjaźń, można zrobić je też muliny. Także jest wyjście :) Nawet wspólne wykonanie czegoś takiego buduje przyjaźń - http://100zrobtosam.blogspot.com/2013/06/bransoletki-przyjazni.html
 • Mary
  Witam! W poleconym przez Was, redakcjo artykule: http://www.kosciol.pl/article.php/20060403204914896 wyczytałam, że krzyż celtycki nie jest symbolem zakazanym przez Kościół i można go nosić. Ponieważ w moim środowisku jest wykorzystywany jako symbol polityczny i odzwierciedla moje poglądy, chciałabym go sobie wytatuować. Jednak nie chciałabym tatuować sobie symbolu stanowiącego zagrożenie duchowe. Stąd moje pytanie, czy ów krzyż jest w końcu antychrześcijański, czy też nie? I czy można go nosić?
 • Redakcja
  @Mary droga czytelniczko, symbol krzyża celtyckiego jest dość kontrowersyjny, zależy jak zostanie przedstawiony.

  Ale może bardziej warto zastanowić się nad samą ideą tatuowania się. Czy warto się tak okaleczać? Po zrobieniu tatuażu przez pół roku nie można oddać krwi. A jeśli ktoś będzie jej potrzebował w twojej rodzinie?

  Krzyż nigdy nie może być wykorzystywany jako symbol polityczny. Krzyż jest znakiem zbawienia i miłości Boga do człowieka a nie symbolem takiej czy innej partii z lewej czy prawej strony politycznej.

  Najpiękniejszym "tautażem" jest życie zgodne z Ewangelią.
  «Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali» (J 13, 35)
 • Tom
  Szcześć Boże!

  Mam pytanie .Czy różnego rodzaju bransoletki, wisiorki , pierścionki dołaczane do gazet dla dzieci i młodzieży stwarzają jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla ich potencjalnych użytkowników?Pytanie może banalne w swojej formie ale kryje bardzo dużo wątpliwości ponieważ kształty tych przedmiotów mogą symbolizować coś co dla potencjalnego rodzica czy młodzieca wygląda niewinnie ale otwiera go na działanie złego...Prosze o szersze rozwiniecie i rozpoznanie tematu


  Bóg zapłać
 • Redakcja
  @Tom , jak każdy wie "reklama jest dźwignią handlu". Marketingowcy takich czasopism nie mają skrupułów aby dodawać do gazet dla młodzieży "świecidełka", które przyciągną uwagę potencjalnego czytelnika. Do tego dodać takim załącznikom w opisie "magiczną moc" i sukces gotowy. Dla takich wydawnictw liczą się pieniądze a nie wyższe wartości.

  Oczywiście nie można wrzucać do jednego worka wszelkiej biżuterii dołączanej do czasopism. Tutaj oczywistą rolę odgrywają rodzice i opiekunowie, którzy rzetelnie potrafią wytłumaczyć, że to co nosimy ma znaczenie symboliczne, przynależnościowe. Przykładowo dla młodej dziewczyny normalne jest, że będzie się stroić, upiększać, w końcu chce się podobać innym. Jednak tutaj tak delikatnie potrafi działać Zło osobowe, pod pozorami święcących błyskotek. Jakże sprawdza się w takich sytuacjach kwestia wychowania dziecka i umiejętność komunikowania się z nim.
 • Aga
  Szczęść Boże!
  Chciałabym powrócić do tematu znaku nieskończoności tzw. przewróconej ósemki. Na jednej ze stron przeczytałam że Noe wziął na Arke 8 osób siebie, swoją żonę, 3 synów oraz ich żony... czyli razem osiem osób.. i stąd właśnie przewrocona osemka stała się symbolem nieskończoności.. (wyczytałam to na stronie katolickiej) więc czy w takim razie jest to zły symbol? Dostałam branzoletke z takim symbolem od rodziców (była dość droga) a ja nie przywiązuje wagi do tego co oznacza.. szczerze jak ją dostałam to jedyne o czym pomyślałam to o jednym z działów z matematyki... czy mogę ją nosić?
 • Redakcja
  @Aga , droga czytelniczko, odwrócona ósemka nie jest symbolem biblijnym. Wątpię w rzetelność źródła z jakiego skorzystałaś. Owszem liczba osiem jest w Słowie Bożym pozytywnym symbolem jednak jej odwrócenie dokonało się poza chrześcijaństwem.

  Trzeba przyznać, że wartość materialna danego wisiorka-symbolu jakoś u niektórych wzmacnia dylemat :) choćby kosztował milion - czy to ma jakieś znaczenie dla duszy człowieka?
  Druga sprawa to więzi z rodzicami. Normalne jest to, że szanujemy ich i bardzo dobrze, jednak... zło potrafi to czasem sprytnie wykorzystać. Jezus delikatnie zaznacza - Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien(Mt 10,37).

  To są trudne dylematy, musisz sama przemyśleć to we własnym sumieniu. Poczytaj o genezie tego symbolu, w końcu niesie on za sobą jakąś rzeczywistość.

  Pozdrawiamy w Panu, Redakcja strony.
 • katatzyna
  Mam pytanie moj sasiad od pewnego czasu rysuje mi symbol krzyza na drzwiach wejsciowych do domu i sobie tez rysuje go oliwa lub olejkiem czy to normalne??Jest protestantem
 • Redakcja
  @katatzyna Droga czytelniczko, sprawa o tyle dziwna, że protestanci odrzucają pojęcie sakramentaliów. Katolicy używają egzorcyzmowanej wody, oleju i soli jako znaki, jako ukazanie działania Pana Boga. Używamy ich w codziennym życiu, przy różnych potrzebach. proszę zajrzeć pod ten link:

  http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/index.php/pomoc-sakramentalia-egzorcyzmy-188/472-egzorcyzmowana-woda-olej-sol-kadzidlo

  Protestanci to bardzo podzielona wspólnota, 20 tys. odłamów, różni ludzie, różne podejścia. Można się domyślać, że Pani sąsiad nie ma złych zamiarów, większych szkód chyba też nie czyni swoimi specyfikami :) proszę nie bać się zapytać tego człowieka o powód takiego zachowania. Jesteśmy chrześcijanami - więcej łączy nas niż dzieli :)
 • Kasia
  Zastanawiam się nad symboliką znaków z medalionu odkupienia (medalion Maryja Współodkupicielka i Pośredniczka Wszystkich Łask; Medalion of Redemption), właśnie taki kupiłam. Nie widzę w nim nic złego, ale może się mylę...
 • Redakcja
  @Kasia , droga czytelniczko, ten medalik jest faktycznie dość tajemniczy. Można wyczytać w Internecie, że posiada Imprimatur, czyli pewnego rodzaju zaświadczenie wydane w imieniu Kościoła. Jednak trudno potwierdzić tą informację, gdyż biskup mający wydać to zezwolenie pochodzi z Francji. Na pierwszy rzut oka na medaliku nie znajdują się jakieś niecodzienne symbole. Oczywiście można zapytać o ten medalik lokalnego egzorcystę. Wystarczy zadzwonić.
 • Tomek
  Witam. Bardzo pożyteczna strona! Mam pytanie, czy można nosić biżuterię z kamieniami szlachetnymi, np. z topazem ? Są to kamienie naturalnie występujące w przyrodzie, a jednak na stronach internetowych można znaleźć jakieś "właściwości" przypisywane przez różnych ludzi (myślę astrologów, itp). Mam chęć obdarowania bliskiej osoby taką biżuterią i mam dylemat czy można takową spokojnie nosić. Dla mnie liczy się walor ozdobny i wizualny tych kamieni, a nie żadne właściwości. Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
 • Redakcja
  @Tomek , drogi czytelniku, nie ma żadnych problemów w kwestii ozdób z kamieni, same kamienie są po prostu kamieniami :) Tak jak słusznie zauważyłeś - problem jest wtedy kiedy nadajemy im jakąś magiczną otoczkę lub przedstawiają jakieś konkretne symbole, znaki.

  Oczywiście chrześcijaninowi zawsze jest do twarzy z krzyżykiem :)
 • Iga
  Mam drzewka bonzaje, mam pytanie czy mogę je mieć, albo tez są w jakiż sposób związane ze złą mocą. Jakiż czas temu widziałam stragan na którym były same bnzaje , a po środku stal cały zadek posagów Buddy
 • Redakcja
  @Iga Droga czytelniczko, drzewka bonsai to po prostu odpowiednio pielęgnowane roślinki. Z pewnością na Dalekim Wschodzie można spotkań stragany z tymi drzewkami oraz różnego rodzaju rzeczami związanymi z kultem, ponieważ takie drzewka są tam bardzo popularne. Ta roślina tak jak każda jest dziełem Boga. Nie ma tutaj zagrożenia o ile nie oddajemy drzewku jakiejś czci, albo nie traktujemy go jako amuletu.
 • nikt
  Witam, myślę,że noszenie pacyfki albo np. znaku yin-yang nie jest niczym złym.To że dobre znaki przywłaścili sobie sataniści itd.nie oznacza od razu,ze te symbole stają się czymś złym. Jeżeli tacy właśnie ludzie nagle przywłaszczyli sobie krzyż łaciński czy on tez stałby się "zły"? myślę tez ze znak yin-yang nie zawsze musi oznaczać coś złego.Chodzi tu przecież o równowagę a w przyrodzie musi panować równowaga.Chyba oczywiste jest że istnieje dobro jak i zło i gdyby to drugie nie istniało, nie wiedzielibyśmy również czym, jest dobro. chyba tez nie zawsze ten znak oznacza dobro-zło ale właśnie rzeczy typu dzień-noc, woda-ogień czyli przeciwności,a świat jest pełen przeciwieństw i bez nich nie byłoby pozytywnych rzeczy.Oczywiście mogę się mylić,ale myślę że w przeciwieństwach nie ma niczego złego.Mam jedna bluzkę z tym oto znakiem (nosiłam ją bo najzwyczajniej w świecie mi się podobała myślałam zawsze ze ideologia równowagi, przeciwieństw nie jest niczym złym). Dlaczego nie mogę jej nosić? Dlaczego na stronie jest umieszczony pentagram biały? Myślałam że tylko czarny jest "zły". Wydaje mi się trochę, że jest to dziwne bo przecież odwrócony krzyż jest "zły", a normalny nadal pozostaje dobry więc dlaczego nie jest tak i z pentagramem?
  Również chciałabym się dowiedzieć co znaczy symbol księżyca i czy jest on czymś złym.
 • Redakcja
  @nikt droga czytelniczko, pozwoliłem sobie połączyć twoje wypowiedzi i trochę je skrócić.

  To co od razu rzuca się w oczy to bardzo poruszające słowa "dlaczego nie mogę?". Chrześcijaństwo nie polega na zakazach i nakazach, na "mogę" i "nie mogę". Bycie we wspólnocie chrześcijan zakłada dobrowolne, dążenie w wolności do poznania Jezusa Chrystusa, i to dążenie pełne miłości, oparte na Słowie Bożym. Jeśli nasza wiara to nie tylko plakietka to z pewnością zajrzymy do Pisma Świętego. I tam zauważymy, że nie ma równowagi między dobrem a złem. Czyż Jezus nie zwyciężył na krzyżu śmierci? czyż Boże miłosierdzie nie jest większe od naszej słabości i grzechu? Także symbol yin-yang z Dalekiego Wchodu jest głupstwem w naszych oczach. To jakby powiedzieć - wierzę w Boga ale... w jego wielkość i miłosierdzie to raczej nie.... Jeśli chodzi o pacyfkę trzeba poznać jej genezę. Jej powstanie nie wiąże się z pozytywnym przesłaniem. Pentagram - biały, czarny, a choćby był różowy - to nadal pentagram. Bardzo szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć na stronie z tego linka: http://www.kosciol.pl/article.php/2008092117090330
 • alaska
  czy nieświadome noszenie tych przedmiotów jest grzechem? czy tylko wiara w nie?
 • Redakcja
  @alaska droga czytelniczko, w odpowiedzi na to pytanie trzeba wyjaśnić czym jest grzech - grzech to działanie lub niedziałanie, które niszczy naszą więź z Panem Bogiem - są grzechy lekkie i ciężkie. Zbadać należy zawsze w odniesieniu do danego czynu naszą: świadomość, dobrowolność i wagę czynu. Nieświadomość może zmniejszyć wartość popełnionego czynu.
  Oczywiście trzeba zapytać siebie czy wkładając taki czy inny symbol na siebie poznałem wcześniej jego znaczenie. Bo jeśli nie poznałem to znaczy, że jestem raczej bezmyślnym człowiekiem, który nawet nie zajrzał do przysłowiowego Internetu :) brak odpowiedzialności za siebie i innych (przez dawanie innym złego świadectwa) jest kwestią którą należy rozeznać w swoim sumieniu. Jeśli masz wątpliwości zapytaj spowiednika.
  Co do drugiej części pytania - bardzo ogólnie zadane :) Zależy co określasz mianem "wiary w przedmioty, symbole". Szatan może działać przez przedmioty, czemu nie. Jednak jako ojciec kłamstwa - może i da ci zdrowie, chwilowe "szczęście" ale w końcu zawładnie twoim sercem i duszę... nie ma u niego nic za darmo. To, że w coś "nie wierzymy" nie oznacza, że to nie będzie na nas wpływało. Mówiąc półżartem - jeśli ktoś nie wierzy w piekło to oznacza, że nie może tam trafić? :)
 • Izabela
  Czy symbolem szatana przypadkiem nie jest 111? Z tego, co się orientuję, a gdzieś czytałam w jakimś tomiszczu, to 666 jest błędnie odczytane, a poprawna liczba bestii to 111
 • Redakcja
  @Izabela , od powstania Apokalipsy św. Jana pojawiały się przeróżne teorie, czasem całkiem fantastyczne, próbujące interpretować "imię (lub numer) bestii". Większość manuskryptów podaje taki werset "Ap 13,18 -"Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666", choć czasem pojawia się 616 :) Apokalipsa jest pełna symboli, przenośni. Nie ma potrzeby wgłębiać się przesadnie w "numerologię", ważniejsze jest aby nie być ślepym na zło jakie jest wokół nas. A jak się z nim zmierzyć? Czynić dobro, dobro i jeszcze raz dobro :) A jak czynić dobro? otworzyć się na Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Odeślę również do artykułu: http://www.kosciol.pl/article.php?story=20060606135516102
 • Anita
  Szczęść Boże
  Chciałam zapytać o kilka rzeczy. Otóż kilka lat temu dostałam od cioci pamiątkę z Egiptu - małą piramidę oraz łapacz snów z Turcji. Czy mają one jakieś złe moce?
  Kolejną rzeczą jest to, że martwię się od pewnego czasu o moją koleżankę. Nie jest ona szczególnie wierząca. Do Kościoła chodzi tylko po to, by mieć podpis. Zauważyłam, że nosi znak pacyfki i ogólnie używa znaków, które można zaliczyć do szatańskich. Na przykład będąc z nią na koncercie robiła rękami wiele razy znak szatana, czyli wystawione palce 1,2 i 5. Ogòlnie dziwnie się zachowuje i nie można się z nią dogadać, bo ciągle ma zły humor i jest rozdrażniona. Nie ma nic przeciwko halloween. Chcialabym jej pomoc, ale jest bardzo zawzieta i uparta. Nie wiem jak to zrobic. Za pomoc bardzo dziękuję
 • Redakcja
  @Anita . Bardzo często ludzie kupują pamiątki bez przemyślenia. I później są z nimi problemy. Warto być świadomym chrześcijaninem. Nie wstydzić się swoich poglądów, wyznawanej wiary. Łapacze snów to typowe amulety, których działanie ma przynieść nam jakąś korzyść. Warto się tego typu przedmiotów pozbyć, i to bez ogródek. Nie musimy zasłaniać się "grzecznością", bo dla chrześcijanina Jezus jest ważniejszy nawet niż więzi rodzinne.

  Zawsze możemy pomóc drugiej osobie poprzez modlitwę i osobiste świadectwo. O ile modlitwa jakoś łatwo się nam kojarzy to ze świadectwem mamy problem. Świadectwo to nasza zwyczajność, która otwarta jest na drugiego człowieka, postawy, zachowania, gesty, przez które inni widzą w nas Jezusa Chrystusa. Wierzymy, bo ktoś nam kiedyś pokazał Jezusa, czy to przez uśmiech, przez dobroć czy inne gesty. Jest takie piękne zdanie ks. Grozdowskiego "Co z serca trafia do serca", nie potrzeba kazań czy potępienia. Dyskrecja i atmosfera życzliwości sprzyja otwartości drugiego człowieka.

  Młodzi ludzie przez swoje zachowania pokazują co dzieje się w ich sercach, czasem te amulety, gesty to taki wewnętrzny krzyk - "zauważcie mnie", "potrzebuję wsparcia". Pod tą zasłoną jest zwyczajny człowiek, który pragnie miłości.
 • Anita
  Bardzo dziękuję za odpowiedź :)
 • Dorota
  Mam pytanie, otóż mam branzoletkę która jak czytam w internecie ma na sobie grecki symbol ziemi, nie znalazłam odpowiedzi czy również on jest niebezpieczny. Czy powinnam ją zatrzymać ?
 • Redakcja
  @Dorota . Ten symbol faktycznie jest bardzo mizernie opisany w Internecie. Dla pewności warto skontaktować się z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach i Sektach www.badzwolny.eu Są tam podane maila oraz telefony. Pracują tam osoby doświadczone w zakresie tematyki symboli. Nie chciałbym Ci udzielić pobieżnej odpowiedzi co do tego symbolu. Dobrze, że szukasz, sprawdzasz, bo to świadczy, że jesteś odpowiedzialną osobą.
 • Zamyślona
  Mam dylemat, bo są modne takie bransoletki z Jezusem i wizerunkami świętych. I czy je można nosić? Bo np. widziałam to w sklepie (usunięte aby nie reklamować) i jeszcze w innych... Właśnie się zastanawiam z rodzicami i nie wiemy...

  I jeszcze, moja przyjaciółka mówi, że chodzi do kościoła co 2 tygodnie, ale nie chodzi na religię (tak ona jest katoliczką). Bo to było tak, że w podstawówce uczyła religii ją zakonnica, która rzucała w dzieci zeszytami i się wściekała. Ona nie chodziła chyba na religię od 4 czy 5 kl szkoły podstawowej i teraz pójdziemy do 2 gimnazjum ( w 1 nie chodziła) i chcę ją namówić na religię, żeby mogła mieć ślub kościelny i żeby mogła być chrzestną, a ona że woli śluby cywilne... Coś da się zrobić jeszcze, żeby ją namówić?
 • Redakcja
  @Zamyślona . Wiele zależy od motywacji noszenia takich bransoletek. Bo jeśli to wynik "mody" to bardzo spłyca naszą wiarę (co jeśli przestaną być modne? przestanie się je nosić?). Co innego jeśli chcemy je nosić jako wyraz naszej osobistej wiary i zawierzenia Bogu. To może być piękne świadectwo o ile jest z czystych pobudek.

  To co prawdopodobnie dotknęło Twoją koleżankę nazywa się zgorszeniem. Takie zranienia powodują zniekształcenie obrazu wiary, Boga. A kiedy pochodzą od osób poświęconych Bogu, dotykają bardzo mocno. Na pewno nie można nikogo zmuszać do praktyk religijnych, bo przez to można pogorszyć sytuację. Osobiście bardzo polecam zaproszenie Twojej koleżanki na spotkania organizowane przez wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Tak aby sama mogła się przekonać, że wspólnota Kościoła "nie gryzie" a Bóg jest Bogiem żywym i miłującym człowieka. Możesz wybrać się razem z tą koleżanką na takie spotkanie. Możecie też wybrać się w wakacje na wspólny wyjazd organizowany przez oazę, czy inne ruchy kościelne, aby pokonać lęk przed osobami związanymi z Kościołem.
 • Zamyślona
  Te bransoletki napisałam, że są modne, żeby je lepiej rozpoznać :) Chcę ją sobie kupić, bo mi się podobają oraz pokazać ludziom, że nie wstydzę się wiary (bo spora część ludzi w szkole po prostu nie chodzi do kościoła, a są ''wierzący'').
  Dziękuję za pomoc w sprawie koleżanki, ale myślę, że będzie trudno ją do tego przekonać, ale zobaczę.
  Bóg zapłać, z Bogiem!!
 • Ciekawska
  Witam, mój kolega wytatuował sobie niedawno pięć małych nietoperzy które według chińskich wierzeń oznaczają długowieczność, bogactwo, zdrowie, cnotliwość i spokojną śmierć. Jednak według europejskich wierzeń nietoperza przedstawia się jako symbol zła. Więc jak to naprawdę z nim jest? Czy może zależy to tylko od tego w co on wierzy(w sensie jakie ma dla niego znaczenie) czy raczej nie warto sobie robić takich tatuaży?
 • Redakcja
  @Ciekawska . Nie ważne co jest na tatuażu (nietoperz czy krzyżyk), sama idea tatuowania jest sprzeczna z miłością własnego ciała. To okaleczanie samego siebie. Jak to ugryźć z psychologicznego punktu widzenia? Na tatuaże decydują się ludzie, którzy chcą się "wykazać", zasłużyć sobie na opinię w środowisku. Człowiek o wolnym sercu nie potrzebuje takiego potwierdzania siebie. A chrześcijanin to człowiek dążący do pełnej wolności, również tej w sferze psychiki.

  Nietoperz faktycznie został "przypisany" ciemnej stronie człowieka. To wynika z historycznego postrzegania tego zwierzaka, pewnym legendom, stereotypom. A przecież to takie miłe stworzenia :)
 • Wiktoria
  Witam! Jako dziecko dostalam puzzle ktore po ulozeniu byly kulą. Przez kilka lat sluzyly mi jako ozdoba pokoju, jednak ostatnio zauwazylam ze znajduja sie tam co najmniej 4 znaki satanistyczne. Wczesniej nie bylam swiadoma tego. Czym to grozi ? Co sie ze mna stanie ? Czy moze jest szansa ze zlo mnie ominelo/ominie?
 • Redakcja
  @Wiktoria Droga czytelniczko, nie ma potrzeby się załamywać. Warto pozbyć się takich gadżetów z naszego życia i zawierzyć swoje życie Jezusowi. Jezus m.in. przyszedł na świat po to aby zło nie miało nad nami żadnej władzy. Jeśli obieramy w swoim sercu Jezusa jako swojego Pana i zbawiciela zło nic nam uczynić nie może. Będąc w jedności z Bogiem doświadczamy zerwania wszelkich więzów zła. Także w górę serca, uśmiechnij się droga czytelniczko :) Może właśnie po to takie zdarzenia się w naszym życiu pojawiają, jako zaproszenie do odnowienia relacji z Bogiem żywym, obecnym. A Jeśli czasem w życiu zdarzy się coś nieprzyjemnego, jakieś cierpienie, nie trzeba tego od razu wiązać z bezpośrednim działaniem zła - krzyż jest wpisany w życie chrześcijanina.
 • Magda
  Witam, do wczoraj nie wiedziałam, że motyl jest symbolem okultyzmu. Mam w swojej szafie odzież z motylem typu bluzka, skarpetki, ozdoby do włosów. Jednak nie oddaję temu szczególnej czci, traktuję to raczej jako element przyrody. Tak, jak są ubrania ozdobione kwiatkami, tak ja mam motyla, czy to jest złe? Czy powinnam te rzeczy wyrzucić?
 • Redakcja
  @Magda , droga czytelniczko, motyl jako Boże stworzenie nie jest symbolem okultyzmu. W artykule przedstawiono charakterystyczny symbol motyla używany przez groźną sektę New Age, jest tu mowa o konkretnym, jeszcze raz powtórzę: konkretnym przedstawieniu motyla. Także spokojnie. Odzież z motylkami fajna sprawa :) Pozdrawiamy
 • Magda
  ulżyło mi:) dziękuję za odpowiedź,
  pozdrawiam serdecznie;))
 • nikt
  Witam po raz kolejny. chciałam się tym razem zapytać o kozła-czy ma on jakies znaczenie? pytam się bo chciałam kupić koszulke z rysunkiem głowy kozła, nie w zadnym kole-jako przedstawienie pentagramu, tylko poprostu rysunek glowy kozła. W jednej z odpowiedzi było napisane, że tatuaże czyli "okaleczanie własnego ciała" jest czyms złym. czy tak samo jest w takim razie z piercingiem? z kolczykami w uszach-w płatkach uszu, w chrzastce itd?
 • Redakcja
  @nikt , głowa kozła jest symbolem kozła ofiarnego Mendesa w mitologii starogermańskiej. Związana jest prawdopodobnie z legendą Templariuszy. W grupach satanistycznych symbolu tego używa się dla wyśmiania ofiary Chrystusa - Baranka Paschalnego.

  Bywa, że ciągnie nas do jakiejś "mody", raz będzie to jakiś ubiór, tatuaże, innym razem kolczyki. Możliwe, że robimy to aby być częścią jakiejś społeczności, grupy czy subkultury. Czasem to przybiera niepoważne rozmiary. Będąc chrześcijaninem jestem świadom swego piękna, odkrywam to przez medytację Słowa Bożego, modlitwę. Wtedy jakoś oczy nam się otwierają, że nie potrzebna jest przesada. Oczywiste jest, że kobieta chce ładnie wyglądać więc przypnie sobie kolczyki ale widząc dziewczynę okolczykowaną z "góry do dołu" - to ją szpeci. Rozsądek, prostota - to zawsze jest w cenie :)
 • Amadi
  @qwertz Ale to nie do końca wygląda jak pentagram. A jeżeli się mylę to sorry.
 • @ania
  Droga redakcjo, dziękuję za wyjaśnienie kłopotliwych kwestii. Ja mam jeszcze jedno pytanie- czy znak 'Insygnia śmierci' z Harrego Pottera (noszony przez przywiązanie do ukochanych książek, wbrew niektórym głosom opowiadających o przyjaźni, poświęceniu i dobrze) może mieć jakieś inne znaczenia?
 • Redakcja
  @ania , droga czytelniczko, o. Posadzki, jednej z wybitnych polskich znawców zagrożeń duchowych bardzo fachowo podchodzi do tematu ezoteryki zawartej z cyklu książek o Harrym Potterze - proszę zajrzeć do tego linku: http://www.jp2w.pl/pl/42888/0/Harry_Potter_i_smiercionosne_antysakramenty.html
  Pozdrawiamy serdecznie w Panu.
 • Magda
  Witam serdecznie, niedługo będę pracować z osobą, która nosi na szyi pentagram, ma tez tatuaże i kilka kolczyków. Czy może ona dla mnie stanowić zagrożenie duchowe? Jest to osoba bardzo mila i sympatyczna mimo ze trochę groźnie wygląda... Z pracy rezygnować bym nie chciała bo to stanowi źródło utrzymania a wiadomo jak w dzisiejszych czasach trudno coś znaleźć... Czy trzymając się swoich przekonań a zarazem otrzymując przyjacielskie kontakty z tym człowiekiem by go nie piętnować nic mi się nie stanie? pozdrawiam
 • Redakcja
  @Magda , droga czytelniczko, warto zastanowić się, że możesz być jedyną kartą Ewangelii jaką ten człowiek przeczyta w swoim życiu. Dzieje się tak przez osobiste świadectwo. Oczywiście potrzeba trwać w łasce uświęcające - w głębokiej relacji z Jezusem, to daje bezpieczeństwo. Warto też to skonsultować sprawę z kierownikiem duchowym, spowiednikiem, nie znamy tutaj szczegółów tej pracy. Bądź dobrej myśli siostro. Z modlitwą, redakcja.
 • Donaus
  Co za hipokryzja z tym węzłem celtyckim, na każdym praktycznie kościele są witraże w takim kształcie, cała religia katolicka jest przesiąknięta synkretyzmem z innych dawnych wierzeń pogańskich, każdy symbol jest pogański nawet krzyż. Oryginalna Biblia czy to hebrajska, czy grecka, nie zawiera żadnych symboli, ani ilustracji.
 • Redakcja
  @Donaus , drogi czytelniku, w swoim poście zawarłeś bardzo wiele kwestii, do których w jednym komentarzu nie da się odnieść.
  Ale trzeba się odnieść do tego co powiedziałeś o krzyżu. Bo to bardzo zabolało. Wiadomo, że dwie przecinające się linie były znane przed chrześcijaństem, nic w tym dziwnego. Jednak my nie skupiamy się na drewnie czy formie krzyża lecz co na nim Jezus Chrystus uczynił dla każdego z nas. Realnie poświęcił się z miłości za każdego z nas, za Ciebie i za mnie. A z tego płynie dla nas przebaczenie, uzdrowienie, zbawienie. Reszta jest mniej istota.
 • Ola
  Szczęść Boże. przywiozłam z Egiptu kilka pamiątek : kubek, piramida, talerzyk. Są tam różne rysunki : hieroglify, postaci. Nie wie czy to mogę mieć w domu. Kupiliśmy to tylko i wyłącznie, jako forma pamiątki z wakacji. Martwię się co zrobić. Mąż nie chce tego wyrzucić, a ja nie wiem czy mogę to mieć w domu.
 • Redakcja
  @Ola droga czytelniczko, bardzo trudno coś podpowiedzieć kiedy nie ma się szczegółowych informacji. Z pewnością nie ma potrzeby zamartwiać się. W miarę swoich możliwości sprawdzić co przedstawia dany przedmiot, poznać interpretacje i już. Zwykle kubki to tyko kubki :) Jednak czasem promuje się za pomocą niewinnych przedmiotów dwuznaczne symbole np. klucz nilu. Nie chodzi tutaj aby kłócić się z mężem ale żeby roztropnie podchodzić do naszej codzienności w której spotykamy przeróżne symbole, znaki, które niosą jakieś przesłanie.
 • Ola
  @Redakcja są tam rysunki tych bóstw itd., ale nic szczególnego tam nie znalazłam. zresztą nie znam się na tym. uspokoiłam się wobec tego .Dziękuję bardzo i szczęść Boże
 • Robert
  Szczęść Boże. Mam pytanko czemu krzyż "do góry nogami" jest znakiem satanistycznym ?
 • Redakcja
  @Robert , odwrócony krzyż został przez satanistów przyjęty jako wyraz wyśmiania, zanegowania ofiary Jezusa Chrystusa. Problem czasem tkwi w tym, że spotyka się go również w innym odniesieniu - jako przedstawienie męczeńskiej śmierci św. Piotra, który na takim krzyżu umęczony. Można go spotkać w sztuce, przedstawieniach freskowych itp. Jednak ten znak o wiele częściej postrzegany jest jako wyraz negatywnego stosunku do chrześcijaństwa.
 • Pawel
  Symbol YIN-yang budzi trochę kontrowersji. Osobiście przypomina mi tyle że w życiu, ostatecznie potrzebna jest równowaga ( nie chodzi o materialną, choc tez jest wazna, lecz bardziej o psychiczną, emocjonalną). Nie wiem w jaki sposób ten symbol wykorzystywany jest przez New Age. Mam jednak pytanie do redakcji. Czy nie uważacie że Chrześcijaństwo, Islam, Judaizm nawet Taoizm i wszystkie pochodne to wszystko poprostu różne ścieżki które prowadzą na jeden szczyt? Jedna może być trudniejsza i wymagać innych wyrzeczeń, druga łatwiejsza ale też wymagać wyrzeczeń. Ale gdy je połączymy, zbudujemy mosty i odnajdziemy wspólne cechy to i cel stanie się dla nas bardziej rzeczywisty.
 • Redakcja
  @Pawel drogi czytelniku, symbol YIN-yang ma głębsze przesłanie niż tylko równowagę emocjonalną. I tam pojawia się problem teologiczno-filozoficzny odnoszący się do bardzo podstawowych rzeczywistości takich jak postrzeganie dobra czy zła.

  Bardzo ciekawe pytanie zadałeś, kluczowe. Trzeba wyróżnić dwie postawy - uniwersalizmu (wiele ścieżek do jednego szczytu) oraz ekumenizm/dialog "szukanie wspólnych cech i celu". O ile ekumenizm jako wspólne poznawanie się i wspólne szukanie dróg pokoju jest czymś bardzo dobrym, to postawa uniwersalizmu nie prowadzi do niczego dobrego. Z tą postawą wiąże się realna pokusa wyrzeknięcia się podstaw wiary. Dla chrześcijan jedyną drogą jest Jezus Chrystus. I celem życia chrześcijańskiego jest ukazanie tej drogi. Doświadczenie Jezusa Chrystusa. Nie kogoś innego ale w tym i przyszłym życiu trwanie w Bogu Trójjedynym, osobowym Bogu.

  Nie zakłada to jakieś wrogości do innych religii, broń Boże! Kiedy pojawia się wrogość do wyznawców innych religii, świadczy to o wykorzystaniu wiary, Boga do własnych celów.

  Życzmy sobie nawzajem szukania Prawdy w pokoju i wzajemnym szacunku.
 • Redakcja
  Panie @Pawele, proszę zajrzeć w wolnej chwili na swoje konto na Facebook'u, Wysłałem Panu wiadomość
 • m.
  Moja żona dostała kiedyś od cioci tzw. drzewko szczęścia. Nigdy nie traktowaliśmy go jako jakiegoś amuletu, nie nadawaliśmy mu jakichkolwiek znaczeń. Ciocia już nie żyje, a żona bardzo ją kochała. Dlatego teraz jest to dla niej cenna pamiątka po niej. Czy to jest niewłaściwe?
 • Redakcja
  @m. Panie Marcinie, wielu świętych i mistrzów życia wewnętrznego zwraca uwagę, że na tej ziemi trzyma nas wiele więzów, co staje się przeszkodą w pełnym otwarciu na Pana Boga. Dla jednych będzie to przywiązanie do nałogu, dla innych niewłaściwe znajomości, dla innych przywiązanie do rzeczy. Święty Augustyn mawiał "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu". Czasem trzeba stanąć w Prawdzie i zastanowić się co jesteśmy w stanie zrobić dla Pana Boga, z czego zrezygnować, co podjąć jako wyzwanie.

  Cenniejsze niż pamiątki po zmarłych jest pamieć o nich i modlitwa za nich.
 • Redakcja
  @Jelczu @Jelczu , Panie Damianie, ten dział ma za zadanie zachęcenie do świadomego postrzegania symboli oraz znaków jakie nam towarzyszą. Weźmy przykład: ktoś określa się jako chrześcijanin i jednocześnie nosi na sobie symbole oraz znaki innych religii. Czy nie ma w tym sprzeczności?
  Nie istnieje pojęcie "wchłaniania czegoś jako złe".
  Rozumiem, że jest Pan chrześcijaninem, napisał Pan o "naszej wierze", tak więc myślę, że poszukuje Pan i bardzo dobrze, bo to jest ważne. Zachęcam do lektury Słowa Bożego. Wtedy rozjaśnia się wiele wątpliwości. Z modlitwą, Redakcja.
 • Jelczu
  (niecenzuralne wyrażenie) Oko Horusa??? Naprawdę?? Przecież to jest znak egipski i chrześcijaństwo nie ma tu nic do tego. Za dużo symboli nie związanych z katolicyzm jest wchłoniętych przez naszą wiarę jako złe.. Za dużo
 • Magda
  witam, dostaliśmy z narzeczonym od znajomych pamiątkę z Egiptu. Jest to breloczek w kształcie serca, który rozdziela się na dwie polówki, jedna dla mnie z wizerunkiem Kleopatry a druga dla niego z wizerunkiem faraona. Na opakowaniu foliowym były wizerunki płci (kolo z trójkątem i kolo z krzyżykiem) żeby było wiadomo który jest dla kobiety, a który dla mężczyzny. Używam go jako breloczka do kluczy. Czy wizerunki kleopatry i faraona oraz te znaki płci mogą stanowić dla nas obojga zagrożenie duchowe? nie zamierzamy ich czcić traktujemy jedynie jak pamiątkę czy może powinnam się tego pozbyć??
 • Redakcja
  @Magda , droga czytelniczko, podczas Mszy Świętej mówimy do Jezusa obecnego, żywego - Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki. Co wtedy przychodzi nam do głowy? Jeśli oddajemy Bogu chwałę to pociąga to za sobą pewne decyzje, wybory. Wtedy chcemy aby wszystko co nas otacza mówiło "chwała Bogu Jedynemu". I to w każdym szczególe i przejawie naszego życia. Nie tyko przez gesty czy słowa ale też przez małe rzeczy ukazujemy naszą wiarę, przywiązanie do Boga, i to Boga Zazdrosnego o nas (sam Bóg się tak określił w Księdze Wyjścia), Warto to przemyśleć w swoim sercu i podjąć decyzję.
 • Marta
  Nie rozumiem tego pierścienia Atlantów...
  Czy tu chodzi o wszystkie pierścionki czy tylko tego wzoru...
  Bardzo przydatny artykuł!!
  Pozdrawiam Was serdecznie!
 • Redakcja
  @Marta , oczywiście mowa jest tutaj o konkretnym wzorze pierścienia.
  Pierścionki czy pierścienie jakie takie to zwykła biżuteria, gorzej gdy nawiązują do konkretnej duchowości. Warto być świadomym co nosimy na swoim ciele.
  Z Panem Bogiem
 • milena
  Dziękuje za informacje miałam właśnie kupić sobie medalion YING-YANG dla ozdoby ale już wiem że tego nie powinnam mieć :)
 • Rafał
  Czy symbol Motyl'a New Age jest motylem konkretnym czy motylem ogólnie?
  Czytam ostatnio książkę o symbolach Chrześcijańskich i tam pojawia się motyl jako symbol Chrześcijański. Jest też grupa symboli przejęta przez chrześcijan z antyku. Jak podchodzić do takich symboli? Dla mnie najmądrzejszy w tej książce jest wstęp gdzie zwraca się uwagę na kontekst danego symbolu. Jak wiadomo mamy ciągłe "zapożyczenia" symboli. Dobrym przykładem jest tęcza jako symbol przymierza między Bogiem, a ludźmi jednak został zapożyczony przez "pewne" środowiska i przez nie używany (ponoć - bo tego jeszcze nie sprawdziłem) po pewnej modyfikacji kolorów.
  Z jednej strony pewni ludzie nadmiernie demonizują symbole, z drugiej strony faktycznie trzeba wykazywać się czujnością i ciągle pogłębiać swoją wiedzę. A najlepiej nie nosić tego o czym nic albo prawie nic nie wiemy.
 • Redakcja
  @Rafał . Jak Pan słusznie zauważył, celem tego artykułu jest uświadomienie ludziom, że za znakami i symbolami, które nosimy na sobie jest konkretna rzeczywistość.

  Motyl New Age to konkretny wzór motyla.

  Z Antyku chrześcijaństwo przejęło niektóre rzeczy, choćby wybrane myśli filozoficzne, pewne formy w sztuce. To normalne.
  O ile kwestia zapożyczeń jest jeszcze to zrozumienia to kwestia zmiany znaczeń symboli na przestrzeni historii może przysporzyć problemu niejednemu teologowi. Takie problemy trzeba raczej rozpatrywać indywidualnie.

  Panie Rafale proszę podzielić się z jakiej książki Pan korzystał.

Cancel or


TRANSMISJE MSZY ŚWIĘTYCH Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE